Book Preview,  Upcoming Books

[PREVIEW] The Naked Ruth

FEEL na feel pa man din ni Ruth ang holding-hands nila ni Romeo kahit alam niyang palabas lang iyon pero naglaho ang excitement niya sa nakatakdang muling pagpapanggap na girlfriend nito nang matanaw na hindi nag-iisa ang daddy nito sa kinatatayuan sa golf course. Na-recognize kaagad niya ang matangkad na lalaki kahit malayo pa sila.

Bakit naroon si Travis? Hindi siya tumakbo kagabi palayo rito para lang makita ito kinabukasan!

Dahil sa pagkabigla ay natigil sa paglalakad si Ruth. Kaninang umaga ay napakadali lang siyang napahinuhod ni Romeo nang biglaan itong makiusap na muling magpanggap na girlfriend nito sa harap ng ama pero ngayon ay parang gusto niyang mag-about face at mag-back out sa plano ng beki.

Nagtaka si Romeo nang huminto siya. “What’s wrong?”

“B-bakit hindi mo sinabing may ibang kasama ang daddy mo?”

“Sorry, I didn’t think it was necessary. Si Travis lang naman `yon. `Yong pinsan ko. Magkakilala naman kayo noon, `di ba?”

Magkakilala? Naglampungan lang naman sila kagabi! Nakita na ni Travis ang lahat-lahat sa kanya. Nahawakan na nito ang maseselang bahagi ng katawan niya. Muntik nang may mamagitan sa kanila nang dahil sa kagagahan niya.

Dahil madilim at nanlalabo ang mga mata niya dala ng alak ay hindi nakita ni Ruth na ibang tao ang inakit niya kagabi. Idagdag pang may hawig ang facial features ng magpinsan dahil ang alam niya ang identical twins ang ama ng dalawa. Halos magkapareho rin ng height at built ang mga ito. At sino ba kasi ang mag-iisip na puwedeng mapadpad doon si Travis nang mag-isa out of the blue?

Kumunot ang noo ni Romeo habang nakatitig sa kanya. “Do you have a problem with Travis?”

“Huh?”

Kaagad ang nagliwanag ang mukha ni Romeo. “Ah! You didn’t like him because he reminded you of your biological father na playboy. Hanggang ngayon ba naman?”

“Romeo…” As if kaya niyang sabihin kay Romeo ang nangyari kagabi. Mukhang hindi pa rin sinasabi ni Travis sa pinsan na may naabutan itong babaeng hubad sa condo unit ni Romeo. Hindi naman siguro sasabihin ni Travis sa harap ng uncle ang tungkol sa naganap kagabi.

“Hindi mo siya kailangang kausapin kung ayaw mo. Halika na.” Hinila na siya ng beki kaya nawalan na siya ng choice kundi ang magpatangay rito.

Habang naglalakad palapit sa magtiyo ay ikinundisyon ni Ruth ang isip. Magpapanggap na lang siyang balewala sa kanya ang nangyari kagabi. O kaya naman ay hindi niya naaalala dahil lasing siya. Tama. Hindi nila kailangang pag-usapan ni Travis ang nangyari kagabi. Twenty-nine years old na siya at thirty ito. Sex was just a normal thing for adults like them. Casual sex was also normal stuff now-a-days. Besides, hindi naman talaga sila nakarating sa sex talaga.

At saka kung naapektuhan man si Ruth sa halos mamagitan sa kanila ni Travis… kung nagustuhan man niya ang halik nito, invalid iyon dahil sa pagkakaalam niya ay si Romeo ang katsuktsakan niya kagabi. Kaya natural lang na magkaroon ng ganoong reaksiyon ang katawan niya.

“We have to convince him, Ruth,” bilin ulit ni Romeo. “Please act naturally like how you did the last time.”

Tange, sabi niya sa isip, hindi naman ako umaakting noon. Totoong gusto kita.

Tumango na lang si Ruth. Kung hindi ba si Travis ang dumating kagabi… kung si Romeo ang nakakita sa kanya nang halos hubad, straight na kaya ito ngayon? Sila na kaya for real?

Halata ang pagkamangha sa hitsura ng daddy ni Romeo habang nakatitig sa kanya. Mukhang na-recognize siya nito bilang ang “girlfriend” na ipinakilala ng anak dito noong seventeen years old ito.

“Good morning po,” nakangiting bati ni Ruth kay Tito Dan.

“You…” turo ng middle-aged man sa kanya.

“Yes, Dad,” sabad ni Romeo. “Si Ruth, `yong naging girlfriend ko noon. Nagkabalikan kami no’ng bumalik ako dito.”

Halata ang galak sa mukha ni Tito Dan. “I knew it! You two were meant to be. Kahit nagkalayo na kayo, nagkabalikan pa rin kayo.”

Ngumiti si Romeo. “Yeah, Dad. Isn’t it nice?”

“Yes, son. What a nice love story to tell your future children and grandchildren.”

Nakita ni Ruth kung paano saglit na natigilan si Romeo sa sinabi ng ama, as if na-horrify ang beki sa idea na magkakaanak at magkakaapo sila nito. Tumawa ito para siguro makisakay na lang sa ama.

Ang sabi ni Ruth sa sarili ay hindi niya titingnan si Travis hangga’t maaari. Ganunpaman ay kita niya sa peripheral vision na nakatingin ito sa kanila. Siguro ay na-figure out na ng lalaki kung bakit nakahubad siya sa condo unit ni Romeo at iyon ay dahil “girlfriend” siya ng pinsan nito. Malamang ay naiintindihan na ni Travis na napagkalaman lang niya ito na si Romeo.

“Look at you, Ruth.” Bakas ang approval sa mukha ni Tito Dan. “You look gorgeous. You look younger than your age.”

“Thank you po.”

“I remember when I first saw you on a TV commercial, sabi ko, ‘ex `yan ng anak ko.’ Palagi akong nanghihinayang kapag nakikita kita. Hindi lang maganda, napakabait at galang na bata pa at kitang-kita ko kung gaano mo kamahal ang anak ko noon. Asikasong-asikaso mo siya kahit sa harapan namin. Kaya noong naghiwalay kayo, nanghinayang talaga ako. Pero tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Bumalik ka sa buhay ng anak ko. Mukhang ikaw talaga ang nakalaan para kay Romeo.” Tinapik nito ang balikat ng anak.

Nakangiti lang si Ruth pero sa loob-loob niya ay hinihiling na sana ay totoong sila talaga ni Romeo ang para sa isa’t-isa.

Bumaling si Tito Dan sa anak. “You better not let her get away this time, son.” May pagbabanta sa boses nito.

Napaka-possessive ng pag-akbay na ginawa sa kanya ni Romeo. “I won’t, Dad.”

Habang si Tito Dan ay halatang siyang-siya sa sinabi ng anak, si Ruth naman ay hindi itinago ang kilig sa akbay ni Romeo.  

Gumalaw ang hawak na golf club ni Travis na nahagip ni Ruth sa gilid ng mga mata kaya awtomatikong napatingin siya sa lalaki. Nakaangat ang isang sulok ng mga labi nito nang magtama ang paningin nila. Nakalarawan ang amusement sa mga mata nito na para bang nanonood ng nakakaaliw na palabas at gustong sumubo ng popcorn.

Naaaliw ba si Travis sa idea na muntik na nitong ma-jugjug ang girlfriend ng pinsan kagabi? What a perv! Kunsabagay, ano ba ang aasahan niya sa isang tulad nitong playboy?

“I know,” biglang sabi ni Tito Dan, “Travis will soon bring a girlfriend the next time we play golf.”

Nauwi sa ngisi ang munting ngiti ni Travis. “Uncle naman… You’re putting me on the spot.”

“I just want you to fulfill your promise to your late dad.”

Kahit hindi alam ni Ruth kung ano ang pangako ni Travis sa yumaong ama ay hindi kailangang maging genius siya para maisip na frustrated na si Tito Dan sa pamangking playboy na halatang walang balak magseryoso ng babae.  

Bumalik sa kanya ang tingin ni Travis. Dapat ay iiwasan niya ang tingin ng lalaki pero naintriga siya sa tinging ibinigay nito sa braso ni Romeo na nakasampay sa balikat niya. Nakita ulit niya ang pagkalibang sa mga mata nito.

Bakit ganoon? Kung makatingin ito ay parang may nalalaman ito na hindi siya aware na alam pala nito?

“So, paano?” tanong ni Tito Dan. “Foursomes match? Kaming dalawa ni Travis ang magka-partner.”

“Game!” mabilis na sang-ayon ni Romeo na inalis na ang pagkakaakbay kay Ruth.

Kumapit si Ruth sa braso ni Romeo. “Pero, honeybunch, hindi pa `ko marunong mag-golf. Tuturuan mo muna ako, `di ba?”

“Honeybunch?” gagad ni Travis sa itinawag niyang endearment word sa pinsan nito. Nagbuga ito ng hangin. Mukhang gustong tumawa pero pinigilan lang.

Pinigilan ni Ruth na pukulin ng matalim na tingin si Travis.

“Sige,” pag-encourage ni Tito Dan. “Turuan mo muna si Ruth, Romeo. Itutuloy na lang muna namin ni Travis itong game namin.

Liked it? Take a second to support Heart Yngrid on Patreon!

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3 Comments

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.