Book Preview,  Upcoming Books

[PREVIEW] The Naked Ruth

NAPANSIN ni Ruth na nangingiti si Joyce habang binabantayan ang ginagawang pagkulot ng gay beautician sa buhok niya. Nasa set sila ng gaganaping photoshoot para sa isang men’s magazine.

Sexy ang tema ng pictures. Kailangan niyang magsuot ng lacy underwear at nightgown at mag-pose ng intimate kasama ang isang lalaki. Hindi naman iyon ang unang beses niyang ginawa iyon kaya pumayag kaagad siya nang sabihin ni Joyce na may gig uling ibinigay sa kanya ang talent agency.

Usually, ang ganoong klaseng pictures ay ginagamit lang sa layout ng feature articles kaya nameless ang models. Pero malaki ang bayad kapag medyo maraming skin ang kailangang ilabas at may intimate poses kasama ang isang male model. Palagi namang professional at marunong rumespeto sa babae ang male models na nakakatrabaho niya kaya wala siyang karate-arte sa pagpayag sa ganoong klaseng gigs.

“Nasaan na `yong makaka-partner ko sa photoshoot? Late?”

“Parating na raw.”

“Ba’t kanina ka pa nangingiti diyan?” hindi nakatiis na tanong niya. “Type mo siguro `yong male model.”

Lumaki ang ngiti ni Joyce. “Sobra! Actually, matagal na namin siyang gustong i-scout pero umaayaw lang.”

Ibinalik ni Ruth ang tingin sa salamin. “Nilakihan n`yo siguro `yong TF kaya lumipat sa inyo.”

“Hindi siya galing sa ibang talent agency.”

“Independent talent?”

“Parang gano’n. Pero once pa lang siya nag-pose para sa isang magazine noon. Hindi talaga siya model by profession kasi may iba siyang career.”

“Hindi siya professional? Baka mahirapan `yong mag-pose, ah. Bakit kasi hindi si Romeo `yong ip-in-ush mong maka-partner ko sa gig na `to? Natuwa sana ako sa `yo.”

“Hay naku, Ruth. Hindi ka dapat namimili ng katrabaho.” Mukhang gustong sabihin ni Joyce na tigilan na niya ang pag-iilusyon sa isang bakla pero hindi lang masabi dahil may ibang makakarinig. Siyempre ay hindi nito puwedeng ipagsabi ang sekreto ni Romeo dahil iyon ang bilin niya.

Alam ni Ruth na dapat na niyang itigil ang pagkahibang kay Romeo kung ayaw niyang masira ang friendship nila pero may parte sa puso niya ang umaasang baka this time ay ma-develop sa kanya ang beki in the long run habang nagpapanggap silang magdyowa sa ikalawang pagkakataon. In fact, excited na siya na makasama ito sa isang family outing na gaganapin in two weeks.

Bilang “girlfriend” ni Romeo, kasama na si Ruth sa tuwing may outing o okasyong ice-celebrate ang pamilya Barrera. Thirty-fourth wedding anniversary ng parents nito. Kaysa magpa-party ay nagplano na lang ng outing ang pamilya for an intimate celebration. Pupunta sila sa Boracay para sa isang three days, two nights stay.

Dinampot ni Ruth ang cellphone na nakalapag sa dresser nang tumunog ang message alert tone. Napangiti siya nang mabasa na galing kay Romeo ang text message. In-invite daw siya ng mommy nito na mag-dinner sa kanila sa weekend. Alam niyang alam ng mommy ni Romeo na nagpapanggap lang sila ng anak nito bilang magdyowa pero kinilig pa rin siya dahil pakiramdam niya ay parte na siya ng pamilya.

Nang ibalik ni Ruth ang tingin sa salamin ay muntik na niyang mabitiwan ang cellphone dahil nakita niya si Travis na nakatayo sa pinto ng dressing room. Nang magtagpo ang paningin nila sa salamin ay ngumiti ito sa kanya. Ano ang ginagawa ng lalaking ito rito?

“Hi, everybody!” bati nito sa mga tao sa dressing room. “Sorry, I’m a bit late.”

Mabilis siyang napabaling kay Joyce. Dahil sa ginawa niyang biglang pagpiling ng leeg ay nahila ang buhok niyang nakapulupot sa curling iron na hawak ng beautician pero hindi niya ininda ang sakit ng anit. Kitang-kita niya ang pagliwanag ng mukha ng kaibigan niya habang nakatingin kay Travis.

“Oh my god, you’re not late,” magiliw na sabi ni Joyce sa bagong dating. “You’re just on time.” Binuntunan nito ng maharot na hagikgik ang sinabi.

Si Travis ang kinuhang male model ng kaibigan niya! At mukhang hindi nasorpresa ang lalaki nang makita siya roon. Ibig sabihin ay alam nitong siya ang makakapareha.

Ito ang makakasama niya sa intimate poses. Maglalapit sila nang husto at magdidikit ang mga katawan nila. Oo, nagawa na nila iyon noong isang linggo. Mas matindi pa nga roon ang ginawa nila. Pero hindi niya alam na si Travis ang ka-make out niya. Hindi niya alam kung kakayanin niyang hindi ma-awkward sa photoshoot mayamaya.

“Come to me instead. You left me hanging last night. Let’s continue where we left off.”

Tumayo na naman ang mga balahibo ni Ruth nang maalala ang sinabi sa kanya ni Travis nang huli silang magkita. What was this guy up to? Hindi naman siguro siya binabalak na akitin ng lalaki habang nagpo-photoshoot sila.

Ibinalik ni Ruth ang tingin sa salamin para pigilan ang sariling abutin ang buhok ni Joyce dahil sa ginawa nito pero napunta ang tingin niya sa repleksiyon ng beautician sa salamin na nakalingon at nakanganga kay Travis. Mukhang nasusunog na ng pamplantsa ang buhok niya nang hindi nito nalalaman dahil busy ito sa paglalaway sa bagong dating na guwapo.

Siya na ang kusang nagtanggal sa kamay ng curling iron sa kamay ng bakla na pumitlag sa ginawa niya. Mukhang nahintakutan ito nang pukulin niya ng matalim na tingin kaya lumayo sa kanya. Nagsisi kaagad si Ruth sa hindi intentional na pananakot sa beki dahil nang lumapit si Travis ay sa puwestong iniwan ng beautician ito huminto. Kaswal nitong ipinatong ang kamay sa backrest ng upuan niya at tumingin sa kanya sa salamin. Nalanghap pa niya ang mamahaling pabango nito.

Pinigilan ni Ruth ang magpakita ng reaksiyon dahil may ibang mga tao sa dressing room. Naroon ang stylist at production assistants. Ayaw niyang maghinala ang mga ito na may kakaiba sa pagitan nila ni Travis.

“It’s so nice to see you again, Ruth,” nakangiting bati ng lalaki.

Ngumiti siya nang pilit. “Hello… Travis.”

“I’m so excited to work with you.”

Nasilip nga ni Ruth ang excitement sa mga mata ni Travis. Pero bakit may pakiramdam siyang may binabalak itong hindi niya magugustuhan?

“Hindi ko alam na ikaw ang makaka-work ko.”

“Let’s enjoy the shoot later.”

Enjoy? Kinabahan siya sa kung anumang klase ng enjoyment na tinutukoy nito.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3 Comments

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.