Book Preview,  Upcoming Books

[PREVIEW] The Naked Ruth

MAKAILANG beses na narinig ni Ruth ang halatang naaalibadbarang pag-ungol ni Travis na nasa tabi ni Romeo sa couch. Napapagitnaan nila ang huli. Hindi umalis si Travis pagkatapos ng dinner at sumama talaga sa panonood nila ng movie sa living room.

Habang nanonood sila ng movie ay naghaharutan sila ni Romeo. Naghahagikgikan at nagkikilitian sila. Naroong umakbay sa kanya ang beki o kaya naman ay siya ang nakakapit sa braso nito at nakasandal ang ulo sa balikat nito. Kaya panay ang angal ni Travis dahil nagmukha talaga itong third wheel.

Oo, alam niyang alam nitong acting lang iyon at mukhang mas naalibadbaran si Travis sa ideyang iyon. Iyong kailangan nitong magpanggap na hindi alam ang isang bagay at sumakay na lang sa kasinungalingang nasasaksihan. Well, ginusto nito iyon.

Pumunta ang lalaki sa pad ng pinsan para maging hadlang sa plano niyang mapaibig si Romeo. Travis thought what she was doing was ridiculous and he wanted her for himself. Well, siguro nga ay hindi niya magagawang ma-reverse ang sexual preference ni Romeo pero hindi rin siya maaangkin ni Travis. Wala siyang balak maging parausan nito.

“Are you going to make out beside me later?” tanong ni Travis na mukhang ngumunguya na ng chips.

Tumawa si Romeo. “You wanted to join a couple and be a third wheel, now suck it up.”

“I just want to bond with you, guys. Why do you have to make me feel like I’m alone here?”

Muntik nang magbuga ng hangin si Ruth. Bond daw. Gusto lang nitong manggulo at sirain ang diskarte niya. Nakita niya ang kamay ni Travis na dumampot ng beer in can mula sa coffee table. Dinampot din niya ang beer niya at ipinigi iyon sa beer ni Romeo bago uminom.

Bumaling si Romeo sa pinsan. “Teka. May nabanggit nga pala sa `kin si Tony. Nakita ko siya sa bar noong isang gabi. Nagtatanong kung okay ka lang daw. Parang nagiging loner ka na naman daw these past few weeks.”

Dumampot si Ruth ng bag of chips at binuksan iyon habang nanonood ng action movie na hindi na niya maintindihan ang istorya dahil busy siya sa pakikipagharutan kay Romeo.

“Loner?” gagad ni Travis.

“Yes. Hindi ka na raw gaanong sumasama sa mga night out nila. Pati sa ibang parties.”

“I was just busy,” narinig niyang sagot ni Travis. “Madalas akong may biyahe. Napapagod din ako. Gusto ring magpahinga at times.”

“Parang wala ka na rin daw interes sa mga babae. You’re not hanging out with any. And you rejected a woman you met at the bar. Hindi mo raw pinansin `yong pakikipag-flirt sa `yo. Nagtataka si Tony kasi super hot daw `yong babae.”

Bumagal ang pagnguya ni Ruth sa chips. Nawala na uli sa pinanonood ang atensiyon niya. Hindi na nambababae si Travis? Nakakapagtaka nga iyon.

“Because I’m only interested in one woman now.”

Hindi niya itinuloy ang akmang pagluglog ng beer. Siya ba ang tinutukoy ni Travis?

“Wow!” Halatang nasorpresa si Romeo. “That’s new. Who is this lucky girl? What did she do to you?”

“But she’s interested in someone else.”

“What? Why? Tinanggihan ka niya, dude? Walang tumatanggi sa lahi natin. But wait… she’s not in a relationship with that person, is she?”

“No. She’s single. Pero patay na patay siya sa taong `yon. I don’t understand her. She’s weird. Nagkagusto siya sa isang taong hindi niya dapat magustuhan.”

Tuluyan nang hindi nakagalaw si Ruth. Siya nga ang babaeng tinutukoy ni Travis!

“Shit!” bulalas ni Romeo. “So, siya `yong sinasabi mo kanina? `Yong hindi mo maintindihan kung bakit na-in love sa isang taong hindi niya dapat mahalin? `Yong kabit? Ah, she’s filthy.”

“Hindi siya kabit. She’s just… let’s say that her taste in men is weird.”

“What do you mean by that? Don’t tell me, nagkagusto siya sa pangit? Tinanggihan niya `yang ganyang hitsura para sa pangit?”

“No.”

“Eh, ano? Matandang panot? Gangster? Adik? Mas bata sa kanya nang twenty years?”

“No. No. No.”

“Shit. Relative niya? Third cousin? Incest?”

“Hell, no.”

“Eh, ano?” Mukhang sirit na si Romeo.

Kinabahan si Ruth dahil baka sabihin ni Travis ang salitang…

“Gay,” sagot ni Travis.

Pinigilan niya ang mapa-face palm. Travis really wanted to mess up things for her! Kahit hindi niya makita ang mukha ni Romeo dahil nakabaling ito sa pinsan ay alam niyang natigilan ito sa narinig.

“G-gay?”

“Yes. A gay man. A closet one. And she knows it.”

Mga ilang segundo rin bago muling nag-react si Romeo. “You’re right. That’s fucking weird. That woman is a freak. Bakit siya mai-in love sa isang lalaking lalaki rin ang gusto?”

Aray ko, daing ni Ruth sa isip. She was a freak? Ang sakit pala kapag sa mismong mga labi ni Romeo lumabas ang mga salitang iyon.

“I don’t know. You tell me, dude. What is wrong with her?”

Balak na ba siyang i-expose ni Travis sa pinsan nito? Kailangan na ba niyang putulin ang pag-uusap ng mga ito?

“I don’t understand,” sagot ni Romeo. “That’s not normal at all. Paano niya nagawang ma-turn on at ma-in love pa sa isang bakla?”

“I know, right? I don’t get it. `Sabi niya pa, gagawin niyang tunay na lalaki `yong gay.”

Tumawa si Romeo. “She’s crazy. Sino siya? Kilala ko ba?”

Nakuyumos ni Ruth ang palda sa nerbiyos.

“No,” sagot ni Travis.

Nakuha na ni Ruth kung bakit sinasabi iyon ni Travis sa pinsan sa mga oras na iyon na naroon siya. Gusto nitong marinig niya mismo mula kay Romeo na wala siyang kapag-a-pag-asa sa huli. Sa wakas ay nagawa niyang bumaling kay Travis pero hindi ito tumingin sa kanya. Pirming nakatingin lang ito sa TV.

“But she must be something else para ikaw naman ang ma-head over heels sa kanya.”

“Yeah. She’s exceptional.”

Exceptional? gagad ni Ruth sa isip. Dapat ba siyang ma-flatter sa adjective na ginamit ni Travis para ilarawan siya?

Baka exceptional siya dahil na-in love siya sa isang bakla. O puwede ring dahil siya lang ang babaeng tumanggi rito. And now he was like obsessing with her. Hangga’t hindi siya nadadala ni Travis sa kama ay hindi siguro mawawala ang paghahangad nito sa kanya.

Kung hindi niya makukuha si Romeo, mas lalong hindi siya makukuha ni Travis.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3 Comments

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.