Book Preview,  Upcoming Books

[PREVIEW] The Naked Ruth


NAPABUNTUNGHININGA si Travis nang makita ang reaksiyon ni Ariel sa sinabi niya. Mukhang namangha ito pero naaliw at the same time.

“What the hell, pare? Sa girlfriend ng pinsan mo lang ikaw tinatayuan?”

Tumango siya. Nalaman niya iyon sa pictorial kahapon. Nagbaon si Travis ng sariling underwear sa photoshoot. It was a pair of boner-blocking boxers that he put on just in case he had an erection while he was posing intimately with Ruth.

Mabuti na lang at naisip niyang maging boy scout kundi ay lahat ng nasa set ay nakasaksi kung gaano niya pinagnanasaan ang kaparehang female model at nagmukha siyang isang unprofessional sleazy model. Habang panay ang flash ng camera at kada pagdikit ng mga balat nila ni Ruth, si Jun-jun ay unti-unting tumitindig nang palihim.

Sinunod naman ni Travis ang payo ni Ariel. Ipina-recreate niya sa ibang babae ang ginawa ni Ruth sa pad na tinutuluyan ni Romeo pero hindi tumayo ang alaga niya. Humanap rin siya ng halos kasing katawan ni Ruth pero wala ring nangyari. Kaya naman out of desperation ay tinanggap niya ang modeling job offer ng KL Talent Agency nang malamang isa palang talent doon si Ruth.

He wanted them to have connection. He needed to know if Ruth would be able to give him a boner again. And she did.

“I don’t know what’s with her. Bakit siya lang ang nakakapagpatayo ng junior ko?”

Umaktong nag-iisip si Ariel habang nakaupo sa couch sa living room ng pad niya. Dinampot niya ang bote ng beer na nasa coffee table at niluglog iyon.

“The first one maybe because it was unexpected,” sabi ni Ariel pagkaraan ng ilang sandali. “Hindi mo ine-expect na may makikita kang babaeng almost naked sa dati mong pad na tinutuluyan ng pinsan mo. You must be really astounded. Kaya, temporarily, nawalan ka ng awareness sa kondisyon mo kasi biglaan. Hindi mo pinaghandaan.”

Tumango-tango si Travis. “Naisip ko na rin ‘yan. Pero ‘yong sa pictorial, aware ako sa mangyayari. I was kind of expecting arousal. Kaya nga ako nagbaon ng special underwear.”

“The second one might be because you know she’s off limits and you couldn’t have her. Parang kapag nag-a-abstain tayo o iniisip nating kailangan nating mag-abstain kaya mas malakas ang tukso and you tend to react to that.”

Natigilan si Travis sa pagsubo ng chips. Ariel had a point. Although hindi naman talaga totoong off-limits si Ruth dahil hindi naman ito tunay na girlfriend ni Romeo ay alam niyang matindi ang pagkagusto ng babae sa pinsan niya at mukhang wala itong interes sa kanya.

Kahapon, nang matapos ang photoshoot ay nawala agad si Ruth. Halatang iniwasan siya ng babae. She was cold towards him. Kung ito lang ang tanging babaeng makapagpapatayo kay Junior, mukhang kailangan niyang gumawa ng paraan para mabaling sa kanya ang pagkagusto nito kay Romeo.

“What are you thinking?” tanong ni Ariel. “You’re not thinking of snatching your cousin’s girlfriend, are you?”

Mula sa pagtitig sa kawalan ay ibinalik ni Travis ang tingin sa kaibigan. Unti-unting umangat ang isang sulok ng mga labi niya. “Why not?”

Nagbuga ng hangin si Ariel, halatang naaaliw. “You’re willing to destroy your cousin’s relationship just to get your fill?”

Wala namang masisisirang relasyon si Travis. In fact, may maaayos pa nga siya sa gagawin—ang wirdong panlasa ni Ruth. Maililigtas pa niya ang pinsan sa unwanted affection mula sa babae.

“Kung si Ruth lang ang pag-asa ng junior ko at ng pagpapatuloy ng lineage ni Daddy, I’d be willing to do everything just to have her.”

About Author

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3 Comments

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.