Book Preview,  Upcoming Books

[PREVIEW] The Naked Ruth

CHAPTER THREE

“CUM in my mouth later.”

Napangisi si Travis sa mapang-akit na bulong ni Alina sa kanyang tainga matapos niyang lamusukin ng halik ang mga labi nito. Pagpasok pa lang nila sa motel room ay kaagad na nilang sinunggaban ang isa’t-isa. His hands immediately groped her soft body. Hers was busy undoing his belt. Ah, she could not wait to be filled with his flesh.

Speaking of his flesh, wala pa rin siyang nararamdamang activity sa bandang ibaba ng katawan niya. Well, dama ni Travis ang paghahangad at pagnanasa pero dapat ay nagsisimula nang mag-alburuto si “Jun-jun” at naghahanda na sa “flag-raising” pero parang walang increasing blood flow na nagaganap sa pagkalalaki niya sa mga oras na iyon. Kahit na dinakma at hinihimas-himas na ni Alina iyon ay mukhang unbothered pa rin ang alaga niya.

Nakarating na sila sa kama at lahat habang walang tigil sa pagpapalitan ng laway ay wala pa ring reaksiyon si “Junior.” Nahubaran na ni Travis si Alina at nadama na niya ang maseselang parte ng katawan ng babae pero nakayuko pa rin ang pagkalalaki niya. Nang umakma ang babae na huhugutin na si “Jun-jun” mula sa loob ng pants niya ay mabilis niyang dinakma ang kamay nito para pigilin. He would not want her to know that he had no erection at all.

Nagbuga ng hangin si Travis at frustrated na ibinagsak ang sarili sa tabi ng babae sa kama. Halatang nagtaka si Alina sa ginawa niya.

“I think we should stop,” pabuntunghiningang sabi niya habang nakatitig sa repleksiyon ng sarili sa salamin sa kisame.

“W-what?”

“I almost forgot I decided to be celibate.”

“What?” manghang reaksiyon ng babae. “Celibate? Are you fucking kidding me?”

Sa wakas ay ibinalik ni Travis ang tingin dito. Alina was hot. He loved her perky breasts. He had sex with her last year when he met her in Boracay and he remembered how she had given him one of the hardest hard ons he had ever had. Kaya naman nang aksidenteng makita niyang muli ang babae sa bar kanina ay hindi siya nag-atubiling yayain ito sa kama. Ang akala niya ay ito na ang muling bubuhay sa natutulog niyang pagkalalaki pero… nagkamali siya.

His “Jun-jun” was still dead.

“I’m serious, Alina. You almost made me forget about it. `Must be the beer.”

Mukhang namamangha pa rin ang babae. “W-why would you be celibate?”

Bumangon si Travis at umupo paharap dito. “I… I’m about to enter the seminary.”

Suminghap si Alina. Halatang hindi makapaniwala sa sinabi niya. “`The fuck? Why would you do that?”

“Because I am called.”

“Called by who?”

“By God.” Itinuro ni Travis ang ceiling.

“What the f—?” Hindi naituloy ni Alina ang pagmumura dahil idinikit niya ang hintuturo sa mga labi nito.

“Shhh… you should stop swearing. That’s unholy.”

Nanlaki ang mga mata ng babae. Tinabig nito ang kamay niya. “Are you out of your mind? You’re a fucking sex machine! Hindi ka puwedeng magpari. Hindi mo kakayaning maging celibate!”

Kung alam lang ni Alina kung gaano katagal na siyang celibate. Kung ilang beses niyang sinubukang makaalis sa kalagayang iyon pero walang nangyayari. Ilang babae na ang sinubukan niyang dalhin sa kama para mapunan ang matagal na niyang pagkatigang pero ni isa ay walang nakapagpabalik ng dating tikas ni “Junior.”

“I don’t know, Alina. I just woke up one day and realized that this is my calling. Suddenly, I feel God’s presence in everything I do. And He is actually here right now. So we better stop this. Magbihis ka na… because God is watching us.”

Napanganga sa matinding pagkamangha si Alina. Halatang hindi pa rin ito makapaniwala habang isa-isang pinupulot at isinusuot ang mga nagkalat na underwear at damit na pinaghahagis niya kanina sa sahig. Nang matapos magbihis ay lumingon ito sa kanya. Bakas pa rin ang disbelief sa mukha.

“Bye, Alina. God bless you.”

“Fuck you!” nandidilat na sikmat ng babaeng mabilis na tinungo ang pinto at ibinalibag iyon pasara nang makalabas.

Ah, you have no idea how much I wanted to fuck. But I can’t. I fucking can’t!

Ilang segundo pang tumitig si Travis sa nakapinid na pinto bago niya muling ibinagsak ang likod sa kama.

She had no idea he had erectile dysfunction. Walang dapat makaalam na hindi na tumatayo ang pagkalalaking dati ay napaka-generous sa pagpapaligaya sa mga kababaihan. Kaya nagpapalusot na lang siya sa tuwing bigo siya sa pagpapatindig sa pagkalalaki.

He suddenly became impotent at thirty! At fucking thirty. He was too young to get erectile dysfunction. Noong una ay tumatayo pa naman kahit paano pero hindi nagtatagal ang tindig at nangunguluntoy na agad bago pa magamit nang husto. Ngayon ay hindi na talaga tumatayo. It eventually became lifeless.

Noong nagpatingin si Travis sa urologist ay nalaman niyang healthy naman ang reproductive organs niya. Psychological ang cause ng impotence na nararanasan niya. At alam niya kung ano ang psychological issues na iyon. It started out when his father died in prostate cancer more than a year ago.

He loved his father so much. Daddy Tom was his hero. Lumaki siyang walang ina dahil bata pa lang siya ay namatay na ito. Ang ama lang niya ang kaisa-isang pamilya. Kaya nang namatay ito ay nasaktan siya nang husto. He had witnessed how his father went through all the pain as he suffered from a terminal disease. And the fact that he knew his dad was about to die, it was too hard for him take it all in.

Noong nalaman ni Travis na puwede niyang mamana ang sakit ng ama balang-araw dahil ang biological children daw ay genetically predisposed to developing the same kind of cancer that their parents had, nagkaroon siya ng anxiety at hypochondria. Noong panahong iyon, sa tuwing gagamitin niya ang pagkalalaki ay naiisip niyang balang-araw ay magkaka-cancer din siya sa gland na nakadikit sa parteng iyon ng katawan niya kaya sinusumpong siya ng anxiety at nawawalan ng gana sa sex.

Hanggang sa unti-unti nang nabawasan ang efficiency ng pagkalalaki niya. Mabilis nang lumambot hanggang sa hindi na talaga tumitigas at all. Ang masama pa, miski ang Viagra ay walang epekto sa kanya dahil effective lang daw iyon sa physically-induced erectile dysfuction.

Noong una ay ayaw niyang magpatingin sa psychiatrist pero a few months ago ay nagdesisyon siyang ipagamot ang psychological issues. He had been undergoing counseling and psychotherapies for his anxiety. But still, hindi pa rin tumatayo ang junior niya.

Nagpakawala si Travis ng marahas na paghinga. Tigang na tigang na siya. Sa puntong iyon ay parang hindi siya nakakakita ng kahit kaunting pag-asa na mabubuhay pa ang alaga niya. At this rate, baka totoong pumasok na nga talaga siya sa seminaryo at maging disinclined celibate habambuhay.

—–

PINANOOD ni Travis kung paano ngumanga sa pagkamangha si Ariel nang sabihin niya na failed mission na naman siya kagabi. Ito lang ang kaisa-isang taong pinagsabihan niya ng lihim na kalagayan.

“Kahit si Alina, hindi napatayo `yang junior mo? Damn, that’s crazy.”

Bumuntunghininga siya. “I don’t understand why, pare. I wasn’t even thinking about my dad, his suffering, his death or cancer. I wasn’t thinking about anything. I just wanted to fuck that moment.”

“It must be because your dick gets used to it.”

“Gets used to what?” Inabot niya ang canned beer na inilapag ni Ariel sa coffee table.

“Not working so it became very lazy.”

“It’s dead, man,” naninigas ang mga pangang sabi ni Travis. “It’s fucking dead. If even the hottest women I know can’t manage to revive it, then this is probably hopeless.”

Binuksan niya at niluglog ang laman ng lata.

Umiling-iling si Ariel. “No, `wag kang sumuko. Sinabi naman ng psychiatrist mo na matagal na proseso ang paggamot sa anxiety mo.”

“Hindi mo nakukuha, pare. Wala akong anxiety no’ng gabing `yon. Ibig sabihin, kahit wala akong iniisip na bagay na ikaka-anxious ko, hindi pa rin kayang tumayo ng junior ko.”

“But I’m sure deep in the corners of your mind, you were conscious about whether your dick would get up or not during your foreplay. Tama ba ako?”

Hindi nakasagot si Travis.

“That must be the reason why. Naturally, hindi naman natin inaalala kung tatayo o hindi ang junior natin kapag inuumpisahan na nating makipag-sex, eh. Kasi alam nating kusang nangyayari `yon. Pero ikaw, you were conscious kaya nag-lowkey worry ka pa rin.”

“How am I supposed to not think about it when I knew I needed this thing to get up in order to continue having sex? I am aware I have a problem kaya imposibleng hindi ko maisip `yon.”

“That’s the tricky part.”

He sighed heavily and looked outside the glass wall. “Mukhang habambuhay na akong magiging celibate. I might as well just enter the seminary for real.”

Narinig niya ang pagtawa ni Ariel.

“Gago!” Dinampot nito ang cellphone nang tumunog iyon. “My girlfriend is coming over.”

Bumalik ang tingin niya sa kaibigan. “What the hell? You want me to leave?”

“She comes here as she pleases. Hindi ko puwedeng sabihing `wag siyang pumunta. Alam niyang wala akong biyahe kaya nandito lang ako sa pad ko.”

Hindi itinago ni Travis ang disapproval sa ekspresyon ng mukha. “That is why I never had a girlfriend. Girlfriends act like they own you.”

“Well, I want her to claim ownership of me though,” nakangising sabi ni Ariel.

Travis flinched in distaste.

“Hindi talaga makaka-relate ang mga commitment phobic na tulad mo.”

Uminom na lang si Travis ng beer kaysa ipaliwanag ang sarili sa kaibigan for the nth time. Hindi siya commitment phobic. Sadya lang ayaw niya ng commitment dahil sagabal iyon sa kalayaan at stress-free life. It required a person to be responsible and faithful. And romantic relationship was a lot of work. Why would he enter a relationship or marriage when he knew he could not fulfill his responsibities and duties as a partner? Kaysa maging lousy boyfriend, cheater at manloloko ng babae, mas mainam nang maging single o bachelor.

Bumalik ang tingin niya kay Ariel nang mapunang nakatitig ito sa kanya. Tinapunan nito ng tingin ang bandang crotch niya bago muling sinalubong ang kanyang tingin.

“Did you just check out my junk?” tanong niya sa kaibigan.

“Naisip ko lang… Maybe if you fall in love and finally feel the need to enter a relationship with a woman, tatayo na ulit `yang junior mo.”

Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Travis. “Sa tingin mo, love ang makakapagpatayo ulit dito?” turo niya sa pagkalalaki.

Nangingiting tumango si Ariel. “Why not? Love is so powerful. If it can move mountains, maybe it can also revive a dead dick.”

“Ulol mo. I’m thirty and I never felt that feeling even once. At wala akong balak… kung magiging tulad mo lang rin ako na parang baliw na baliw sa syota mo na handa mong palayasin ang kaibigan mong naghihinga sa `yo ng malaking problema dahil lang darating siya.”

“Pero paano nga halimbawa kung `yon lang ang only solution sa problema mo.”

Nagbuga ng hangin si Travis. “As if I can just fall in love instantly. I’m not even sure if I am capable of that feeling. Baka mas mauna pa akong mabaliw sa sitwasyon ko bago ako ma-in love.”

CLICK THE PAGE NUMBER BELOW TO CONTINUE READING

Liked it? Take a second to support Heart Yngrid on Patreon!

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3 Comments

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.