[COVER REVEAL] When In Jeju

This book will be available soon!   Unofficial teaser:   Gigi, 20. College student na Koreaboo. Pumunta sa Jeju para humanap ng Korean boyfriend. Hindi pa siya nagkaka-boyfriend ni minsan dahil gusto niyang kasing guwapo ng K-pop idols o K-drama actors ang maging first love niya. Diane, 27. Brokenhearted. Ipinagpalit ng ex-boyfriend sa isang Koreana. […]

Read More »

Watch Out For The Walwal Girls…

  After Shakespearean Tales And A Love Revenge Trilogy, never na akong gumawa ng trilogy. But now, after a decade, I’m about to do one. Abangan ang walwal girls na sina Hara, Janina at Clara sa kanilang adventures (at misadventures) in a romantic comedy trilogy by yours truly. 🙂  

Read More »

Meet The 3 Heroines of When In Jeju

Diane NAKATITIG lang ako sa repleksiyon ko sa salamin ng dresser. Kanina pa ako nakaupo dito at tinititigan ang eyelashes kong kanina lang sa photoshoot ay on fleek pero ngayon ay nag-bleed na ang mascara at kumalat pababa ng mga pisngi ko. Ngayon ko lang nalaman na hindi pala talaga waterproof ang mascarang nilalagay sa […]

Read More »

[Unofficial Teaser] The Juan That Got Away

I still can’t get over the man I met at the beach one summer three years ago. I think he’s the one that got away. Kaya naisipan kong hanapin ang lalaking iyon kahit first name, age at hometown lang ang mga alam ko tungkol sa kanya. Luckily, I met Juan Miguel again and he was […]

Read More »

[Unofficial Teaser] Love, Your Crazy Ex-girlfriend

A twenty-minute talk is all it takes for me to determine if a woman could be potentially: Overly possessive and intruding Naggy and whiny A crazy ex-girlfriend Number 1 and 2 are the kinds of women I wouldn’t want to date. Having number 3 would be very stressful and as much as possible, ayokong magkaroon […]

Read More »

A Crazy Ex

I’m still madly in love with my ex. And when I say ‘madly,’ I mean it. Nang malaman ko na ikakasal na siya, I felt as if my world collapsed. In my desperation to stop the wedding and make him realize that he’s about to marry the wrong woman, nagpadala ako sa kanya ng mga […]

Read More »

[STATUS:SELF-SUFFICIENT] Ah, Love…

A quote from Status: Self-Sufficient: “Ah, love. I am not interested to fall in love because I am aware that falling in love means loving yourself less, depending your happiness on another person, allowing them to be a big part of your life and therefore, giving them the chance to hurt you or even ruin […]

Read More »

[EXCERPT] Status: Self-Sufficient

“Excuse me, ma’am,” tawag-pansin sa akin ng bank employee na nakaupo sa likod ng desk kung saan ako nakaupo. Hawak niya ang accomplished form kong nire-review niya. “Yes?” pormal na sabi niya. “Isinulat n’yo po rito sa civil status… self-sufficient?” “Yes.” Wala akong pinili sa choices sa form kaya isinulat ko na lang ang status […]

Read More »

Pin It on Pinterest