Book Preview,  Upcoming Books

[PREVIEW] The Naked Ruth

CHAPTER FOUR

PIPINDUTIN na sana ni Ruth ang doorbell sa condo unit ni Romeo pero huminto siya at naisipang hugutin ang hand mirror mula sa bag para i-check ang mukha sa salamin. Okay pa naman ang makeup niya kahit halos isang oras siyang nag-drive papunta roon.

Kung naroon siguro si Joyce ay baka ingudngod nito ang mukha niya sa salaming hawak. Nagpaganda siya nang husto para sa isang bakla. Hindi siya nakinig sa advice nitong layuan na si Romeo o kalimutan na ang nararamdaman para sa beki.

Masyado kasi siyang napahinuhod ni Ramoncito. Habang pinananood ni Ruth isa-isa ang bawat vlogs nito, mas lalong nabubuhay ang pag-asa sa dibdib niya na puwede ring maging straight si Romeo na tulad nito. Kaya naman nakabuo siya ng isang desisyon. Susubukan niyang gawing tunay na lalaki ang kanyang first love!

Kaya siya napadpad sa condo unit ni Romeo ay dahil uumpisahan na niya ang kanyang plano. Ang alam ng beki ay magpapaturo lang siya rito kung paano maaakit ang first love niya. Walang kamalay-malay ang bakla na ito mismo ang tinutukoy niya. At habang tinuturuan siya ni Romeo kung paano mang-akit ay aakitin niya ito.

Siyempre ay hindi niya sinabi kay Joyce ang plano dahil siguradong eepal ito at baka sapilitan na siyang dalhin sa psychiatrist. Gusto lang naman niyang subukan at baka sakaling ma-reverse niya ang sexual preference ni Romeo. Wala namang mawawala kung susubok siya.

Nang masiguro na kaakit-akit ang hitsura ay itinuloy na ni Ruth ang pagpindot sa doorbell. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto at bumungad si Romeo na shirtless at nakasuot lang ng boxer shorts. Pupungas-pungas ito na mukhang kagigising lang.

Napatunganga si Ruth sa nakatambad na abs. Of course, nakita na niya iyon noong pictorial sila pero na-mesmerize pa rin siya sa ripped body ng borta.

“N-natutulog ka pa?” tanong niya sa beki.

“Oo, eh,” sagot nito sa baritonong boses. “Sorry, nakalimutan kong ngayon ka pala pupunta.”

Diyos ko, ang puso ko. Parang tunay na lalaki si Romeo nang mga oras na iyon at napaka-yummy nito! Actually, ang inaasahan niya ay makikita niya ang beki na nakasuot ng pink spaghetti straps house dress dahil nasa bahay lang ito at hindi kailangang magpanggap na straight kaya hindi niya in-expect ang ganito kasarap na tanawin.

“Pasok ka na,” sabi nito.

Pagpasok ni Ruth ay isinara nito ang pinto. Tumuon ang tingin ni Romeo sa dala niyang box ng pizza.

“Girl,” malambot na sambit nito na nakapagpatigil sa kanya. “How dare you bring pizza when I’m on my diet. Gusto mo bang sirain ang figure ko? But, anyway, thankies!” Kinuha ng beki mula sa kamay niya ang box at naglakad na.

Naiwan si Ruth na nakatigagal. Ganoon kabilis mag-shift ni Romeo from being a barako to being pa-girl? Sumunod siya rito nang makabawi.

“Grabe `yong transition mo,” puna niya. “Kanina para kang lalaking-lalaki `tapos biglang naging Barbie sa isang iglap?”

“Gaga, syempre, `no? Pa’no kung may mapadaan sa hallway na neighbor, eh, di nahuli akong malamya?”

“I see.” Mukhang sadyang alerto si Romeo. Takot na takot talagang may makabuking dito.

—–

“UMPISAHAN na natin,” udyok ni Ruth kay Romeo na on diet daw pero kanina pa nilalapang ang laman ng pizza box.

“Ang alin?” tanong nito habang naka-crosslegs sa couch sa tabi niya.

Nanghinayang siya nang magsuot na ito ng puting T-shirt. Pero naisip din niyang madi-distract siya nang husto kung sakaling nanatiling half-naked si Romeo habang naroon siya sa condo unit nito. Baka magkatotoo ang sinabi ni Joyce na baka humantong na siya sa pangre-rape ng bakla.

“`Yong lessons in Seduction 101.”

“Seryoso ka talaga diyan? Naka-dalawang dyowa ka na pero hindi ka pa rin marunong mang-seduce ng lalaki? `Tapos sa bakla ka pa magpapaturo? Gagang `to, lakas ng trip.”

“Hindi ko naman kasi kailangan pang seduce-in sila. Sila na `yong kusang nase-seduce. Kaya hindi talaga ako marunong kung paano mang-akit ng lalaki.”

“So, you’re saying this guy… your first love, hindi siya kusang naaakit sa `yo kaya gusto mong mag-effort to seduce a guy this time.”

“Mismo!”

“I see. “ Umaktong nag-iisip ito. “First of all, alamin mo muna kung ano’ng type niya sa girl. Baka may specific looks and traits siya na hinahanap kaya hindi siya nagkakainteres sa `yo.”

Specific looks at traits daw? Doon pa lang ay tablado na si Ruth. Obviously, ang gusto ni Romeo ay may six-pack abs ding tulad nito, may malalaking biceps, guwapo at higit sa lahat ay may etits. Wala siya ng lahat ng iyon.

“But,” patuloy ni Romeo, “the good news is… you can definitely make him want you.”

Nabuhayan ng loob si Ruth. “How?”

Bumaba ang tingin nito sa blouse na suot niya at lumarawan ang disappointment sa mga mata ng beki. “I told you to wear tops that would show cleavage.” Muli itong kumagat ng pizza pero malaking parte ang sumama sa ngipin nito.

Niyuko ni Ruth ang dibdib. Pinaghandaan talaga niya ang sandaling ito. Mukhang nabigla si Romeo nang hubarin niya ang blouse at tumambad dito ang white fitted top niyang may manipis na straps at mababang neckline. Bigla ay luwang-luwa na ang dibdib niya sa harapan ng beki.

Bumagsak mula sa bibig ni Romeo ang kagat-kagat na pizza habang nakatuon ang tingin sa mga “papaya” niya. Halatang natitigilan ito habang nakatitig doon. Lihim na na-excite si Ruth sa idea na posibleng naapektuhan ito sa tanawing nakahantad dito.

Nang iliyad pa niya nang husto ang dibdib ay bahagyang lumaki ang mga mata ni Romeo. Tama ba ang basa niya sa reaksiyon nito? Naaakit ba ito sa boobs niya? Nag-uumpisa na bang makadama ng pagnanasa ang beki sa isang babaeng tulad niya? Magiging tulad na ba ito ni Ramoncito na unti-unting naging straight matapos magsimulang magnasa sa isang babae?

Biglang bumuntunghininga si Romeo. “Sana all may boobs.”

Unti-unti ay nakita ni Ruth sa mga mata ng bakla ang pagkainggit. Nagpatuloy ito sa pagnguya matapos damputin ang nahulog na piraso ng pizza.

“Naalala mo dati,” patuloy ni Romeo, “sabi ko, balang-araw, magkaka-boobs din ako? Mukhang `di na mangyayari `yon. It seems I will forever be trapped in this muscular body.”

Bumagsak ang mga balikat ni Ruth. Pati ang perky breasts niya ay nalaglag sa disappointment.

—–

PINARARAANAN ni Ruth ng tingin ang mga naka-display na nightgowns sa isang lingerie outlet nang maramdaman niya ang paglapit ng saleslady.

“Hi, ma’am!” nakangiting bati nito. “Are looking for anything specific?”

“Huh?”

Specific? Gusto sana niyang tanungin sa saleslady kung mayroon doong lingerie na pang-akit sa bakla para biglang maging straight ito pero pinigilan niya ang sarili.

Napadpad si Ruth doon matapos makausap si Ramoncito. Hindi kasi siya nakatiis at sinadya talaga niya ang dating kaklase para humingi ng advice kung ano ang kailangang gawin ng isang babae para maging straight ang isang bakla. Siyempre ay hindi niya sinabing siya ang nangangailangan ng impormasyong hinihingi niya. “Asking for a friend” ang sinabi niya.

Na-shock siya sa revelation na sinabi sa kanya ng dating gay tungkol sa babaeng napangasawa. Hindi iyon sinabi ni Ramoncito sa vlogs nito dahil rated SPG daw.

“Inakit niya ako. Naratnan ko na lang siya sa apartment ko na nakasuot ng sexy lingerie na see-through. She was basically naked. `Tapos sumayaw siya nang sexy sa harapan ko sa saliw ng Sexbomb. Nagtaka ako sa reaksiyon ko. Dapat nasusuka na ako sa nakikita ko dahil babae siya pero nagulat ako dahil naramdaman ko na lang na unti-unting tumatayo ang alaga ko…”

Na-excite si Ruth sa sinabi ni Ramoncito kaya naman napasugod agad siya sa isang lingerie store para bumili ng see-through lingerie. Willing siyang maghubad sa harapan ni Romeo kung iyon na lang ang natitirang paraan para maakit niya ang beki at maging straight ito.

Halos dalawang linggo na niyang pasimpleng inaakit si Romeo sa tuwing nagkikita sila o napapadpad siya sa condo unit nito pero walang kaepe-epekto sa beki. Mukhang ni hindi nga nito nare-realize na inaakit niya ito. Iyong pagtuwad-tuwad niya habang nakasuot ng micro-mini shorts habang may dinadampot sa sahig at pagdukwang-dukwang para makita nito ang view ng kanyang cleavage sa ganoong posisyon ay ni hindi nito tinitingnan.

Sa tuwing nagdyi-gym sila ay sinasadya niya ang hindi pagsusuot ng sports bra para umalog nang husto ang dibdib pero walang pakialam si Romeo. Busy pa rin ito sa pasimpleng pagtsi-check out sa biceps at puwit ng lalaking nakakasabay sa pagdyi-gym. Ang mga manyak na lalaki sa gym lang ang nag-e-enjoy ng view na hindi naman para sa mga ito. Na-realize ni Ruth na useless ang pinaggagagawa niya. Kaya naisip niyang magsadya mismo kay Ramoncito para malaman kung paano nagawa ng napangasawa nito ang gawing straight ito.

“Pangtulog lang po ba?” patuloy ng saleslady. “Pang-honeymoon? O pang-Fifty Shades?”

Natameme si Ruth sa huling binanggit ng saleslady. Napalingon-lingon siya para tingnan kung ay ibang tao sa paligid na nakarinig ng sinabi nito.

“Nagbebenta talaga kayo ng pang-BDSM dito?” mahinang tanong niya.

Ngumiti ang saleslady. “Yes, ma’am. Kailangan n’yo ba ng handcuffs?”

Sandaling na-shock si Ruth pero kaagad na nakabawi. Kailangan ba niyang bumili ng handcuffs? Just in case lang na mag-alinlangan siyang baka tumakbo si Romeo kapag nakita siyang nakahubad.

“Ah… hindi ko kailangan ng handcuffs. Kailangan ko lang ng… see-through lingerie.”

Nagliwanag ang mukha ng saleslady. “I knew you would say that, ma’am. Bestseller kasi namin ang see-through lingeries.”

“Ah, talaga? Ireregalo ko kasi sa friend ko. Ikakasal na kasi siya. You know, para sa honeymoon nila,” pagdadahilan niya.

Nahalata ni Ruth sa tingin ng saleslady na iniisip nitong nagdadahilan lang siya pero para sa kanya talaga iyon. Bakit nga naman kasi kailangan niyang maging defensive? It was not as if conservative siya. Nagpo-pose nga siya nang naka-bra at panty lang sa underwear section ng brochures ng Avon. Baka guilty lang siya dahil sa pang-aakit ng bakla niya gagamitin ang lingerie na hindi normal na dapat ginagawa ng isang babae. Siguradong mamamatay sa katatawa ang saleslady kung malalaman iyon.

Dinala siya ng saleslady sa parte ng store kung saan naka-display ang hinahanap niya. Nanlaki ang mga mata niya sa mga nakita. Napakalalaswa! May babydoll nightgown na may ternong lacy panties, mesh lingerie, string lingerie, et cetera, na lahat ay see-through at wala na talagang itinago. Dalawa na ang naging boyfriend niya pero hindi pa siya nakapagsuot ng ganoon. How ironic na para sa isang beki pa niya maiisipang magsuot ng ganoon kalaswang undergarment.

Kapag ito hindi pa rin tumalab, mukhang kailangan ko na lang talagang maghanap ng gayuma.

CLICK THE PAGE NUMBER BELOW TO CONTINUE READING

Liked it? Take a second to support Heart Yngrid on Patreon!

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3 Comments

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.