[STATUS: SELF-SUFFICIENT] Chapter Five

HINDI ako sa bedroom ko sa bahay nagising ng umagang iyon kung hindi sa room na ipina-reserve ni Mama para sa akin sa venue ng kasal ni Sara. Kumunot ang noo ko habang nakatitig sa kisame. Hindi ako umuwi pagkatapos ng wedding reception? Bakit? Bakit doon ako natulog sa halip na umuwi? Tinamad ba akong…

[STATUS: SELF-SUFFICIENT] Chapter Four

NATAPOS ng photoshoot na halatang nagtanim ng grudge sa akin ang pamintang photographer. Ang sama ng tingin niya sa akin habang nagliligpit ng camera at tripod. Binelatan ko na lang siya at lumayo na ako sa bridesmaids. So, sino ngayon ang lifeless at frigid? Mukhang na-intimidate sa akin ang mga kasama ko sa photoshoot. I’m…

[STATUS: SELF-SUFFICIENT] Chapter Three

“OH MY god, ang ganda-ganda talaga ng anak ko!” Sobrang galing siguro ng makeup artist na kinuha ng wedding coordinator ni Sara para kahit sambakol ang mukha ko, maganda pa rin daw ako sabi ng mama ko. “Kung aayusin mo lang sana ‘yang expression ng mukha mo, mas maganda ka pa.” Hindi ko siya sinunod….

[STATUS: SELF-SUFFICIENT] Chapter Two

NAKATINGIN ako sa monitor habang nagsasalita ang gastroenterologist kong si Dr. Andres na sa tantiya ko ay nasa early fifties na. Nasa screen ang loob ng esophagus ko. Kanina ay pinatulog niya ako at pinasukan ng endoscope camera sa loob ng bibig. Ine-explain ni Dr. Andres sa akin ang nakita niya sa loob ng esophagus…

[STATUS: SELF-SUFFICIENT] Chapter One

MALAKI ang nakuha kong payment sa latest project ko as a freelance graphic artist, so I decided to invest it in a mutual fund. After I received the check, I immediately went straight to the bank to put half of the money in my savings and the other half in a mutual fund. I already…

[Chapter Three] The Grim Reaper

SINALUBONG ni Azrael ang matalim na tingin ng babae. Nang ibaba niya ang mga paa nito sa lupa ay nakita niya ang galit sa mukha ng babae. Nagagalit ba ito sa kanya dahil nag-interfere siya sa free will nito? Galit. Tulad ng pighati ay hindi maganda ang emosyong iyon para sa mga tao. Kapag ang…

[Chapter Two] The Grim Reaper

GABI. Puno ng mga bituin ang mga langit. Nakaupo si Azrael sa paborito niyang tambayan—sa parapet ng rooftop ng mataas na gusali—kung saan kitang-kita niya ang isang parte ng siyudad, ang city lights, mga sasakyan sa mahahabang kalsada at tulay at mga taong naglalakad. Mula sa distansiyang iyon ay kaya niyang makita ang hitsura ng…

[Chapter One] The Grim Reaper

HABANG naglalakad si Azrael sa kalsadang puno ng mga tao ay may isang lalaki siyang nakabanggaan ng balikat. Masama ang tinging ibinigay sa kanya ng lalaki. Nahuli pa niya ang ginawa nitong pagkapa sa bulsa sa likod ng pantalon upang marahil i-tsek kung naroon pa rin ang wallet. Nagpatuloy si Azrael sa paglalakad. Baka dahil…

[Prologue] The Grim Reaper

PATULOY sa pagtakbo si Ava. Pakiramdam niya ay may humahabol sa kanya kahit alam niyang nakalayo na siya nang husto. Panay ang paglingon niya. Pakiramdam ng dalaga ay mayroong taong bigla na lamang susulpot at huhulihin siya. Ayaw nang manatili pa ni Ava sa lugar na tinakasan niya. Sa lugar na iyon na imbes na…

Chapter 6 – 40 Days To Heaven

LULUGO-LUGO ako nang makalabas ako sa Philippine embassy ng Hong Kong. Nag-inquire lang ako kung puwedeng magpa-rush ng bagong passport. Tama si Chen Li. Fifteen working days ang kailangang hintayin para magawa ang bagong passport ni Rebecca. Kahit nakiusap na ako na baka puwedeng i-rush ang paggawa ng bagong passport, hindi ako pinagbigyan ng masungit…