AlDub Fanfiction,  Book Preview

Ikaw, Ako At Ang Ating Forever – Chapter 1

“YAYA DUB!!!”

Napaigtad si Divina Ursula nang marinig ang pagtawag ni Donya Nidora sa kanya. Ang masama pa ay may hawak siyang mug at kasalukuyang sumisimsim ng mainit na kape kaya nang mapaigtad siya ay natapon sa bibig niya ang kape. Paso ang ngalangalang tinakbo ni Divina ang palabas ng kusina para daluhan ang matanda.

Habang tumatakbo at iniinda ang napasong gums ay lihim siyang naghimutok. Wala man lang bang coffee break? Kailangan ba talaga laging nakatanghod siya sa donya at hindi aalis sa tabi nito? Wala man lang ba siyang oras ni tumingin sa salamin para malaman kung may muta o dumi siya sa mukha o tinga sa front teeth?

Hindi na makatarungan ang ginagawa ni Donya Nidora. Kulang na lang ay ipardible na siya ng matanda sa panty nito. Nang mamasukan siya sa mansiyon na iyon bilang alalay ng matanda ay hindi siya na-inform na anino pala at hindi yaya ang hinahanap ng sitenta y nueve anyos na matanda.

Mas matindi pa sa baby na kailangang bantayan 24/7 para palitan ng diaper at ihele. Masyadong pabebe si Donya Nidora. Hindi pa naman ito nagsusuot ng adult diaper. Lalo na siguro kung kailangan na nitong magsuot niyon. Hindi rin siya puwedeng umalis sa tabi ng matanda hangga’t hindi pa nakakatulog ito. Kulang na lang ay magpabasa ito ng bedtime stories.

Sa totoo lang, mas matrabaho pa si Donya Nidora kaysa sa baby. Hindi lang tagapainom ng gamot, kasa-kasama sa paglabas ng bahay at tagasunod ng errands ang trabaho ni Divina sa matanda. Hair stylist at make-up artist din siya ng matanda. Dati siyang parlorista at isa iyon sa mga dahilan kung bakit siya tinanggap ng donya bilang alalay. Banidosa kasi ang matanda. Kahit nasa bahay lang ay nakapustura pa rin. Gusto na palaging naka-makeup.

Hindi isang tipikal na lola si Donya Nidora. Hindi ito uugod-ugod. Malakas pa ito sa kalabaw. In fact, nakakapag-Zumba pa nga ito sa edad nito. Alaga kasi sa healthy lifestyle ang katawan ng donya. Vegetarian ito at masipag mag-exercise mula noong kabataan at hanggang sa kasalukuyan. Kung mayroon mang maintenance medicines ang matanda ay upang ma-regulate ang blood pressure at sugar sa edad nito. Sa palagay pa nga ni Divina ay aabot ito ng two hundred years old.

Ang sabi kasi, kapag masamang damo, matagal mamatay. Baka nga may chance na maging imortal pa si Donya Nidora. Ang sama kasi ng ugali ng matanda. Napakarami nitong ipinagbabawal. Miski ang pagngiti rito ay ipinagbabawal ng matandang gawin niya. Ayaw rin nitong marinig ang pagtawa niya. Kailangang neutral face lang palagi.

Ayaw rin ni Donya Nidora nang madaldal. Napakasaklap niyon para kay Divina dahil madaldal siya. Inaantok pa naman siya kapag hindi siya nagsasalita. At higit sa lahat, ayaw na ayaw ng donya na magkakamali siya. Kailangang laging pulido at perpekto ang bawat pagsunod niya sa utos ng matanda kung hindi ay makakatikim siya ng parusa. Ibinabawas nito sa kanyang suweldo ang bawat pagkakamaling nagagawa niya. Buong buhay ni Divina ay hindi siya nakatikim ng masinghalan at masabunutan sa bumbunan. Tanging si Donya Nidora lang ang nakagawa sa kanya ng ganoon.

Minsan ay napag-iisipan ni Divina na duraan ang fresh juice na isine-serve sa matanda para man lang makaganti rito. O kaya ay haluan ng butones ang mga gamot sa pill organizer nito o make-up-an ito ng pang-clown habang natutulog. Kaya lang ay nanaig pa rin ang kabutihan ng kanyang puso at paggalang sa nakatatanda. Sa isang buwang pamamalagi ni Divina sa mansiyon ay hindi iilang beses na tinangka niyang lumayas na lang bago pa siya mapuno at tuluyan nang patulan ang matanda. Kaya lamang ay hindi naman siya nagpunta roon para lang sa suweldo. Naroon siya dahil mayroon siyang isang mahalagang misyon.

Kaya naroon si Divina ay dahil sa isang lumang diary na natagpuan niya sa ilalim ng sahig na kahoy ng bahay ng kanyang lola. Ang nagmamay-ari ng diary ay ang kanyang inang si Valencia na namatay sa panganganak sa kanya. Nalaman niya roon na dating kasambahay sa pamilya Villagrande ang kanyang ina.

Beinte anyos si Valencia noon nang magsilbi sa mansiyon. Buhay pa noon si Don Miguel Villagrande. May dalawang anak ang mag-asawang Don Miguel at Donya Nidora—sina Isadora at Amadoro. Guwapo ang beinte tres anyos na si Amadoro, halatang nagmana sa ama. Kaya naman hindi kataka-takang magka-crush si Valencia sa senyorito. Gayunpaman ay lihim na pagtingin lang iyon dahil alam naman ni Valencia na hindi maaaring mahalin ng isang mayaman ang isang mahirap na tulad nito.

Bagaman mahirap lang ay maganda at makinis si Valencia. Kaya hindi rin naman kataka-takang pinopormahan ito ng hardinerong si Andoy at ng driver na si Pedring. Hindi naman inakala ni Valencia na darating ang panahong makikisali si Amadoro sa magkakainteres dito.

Lihim na nagkaigihan sina Amadoro at Valencia. Nagkikita ang dalawa sa mga lugar sa mansiyon na walang makakakita sa paghaharutan ng mga ito—sa basement, sa attic, sa sulok ng hardin sa silid ni Amadoro, sa library, sa bakanteng guest room at minsan pa nga ay nakarating ang dalawa sa bubong ng bahay nang dahil sa pagtatago.

Nagmamahalan ang dalawa ngunit walang lakas ng loob si Amadoro na ipaalam sa mga magulang ang tungkol kay Valencia dahil alam ng lalaki na mahigpit na tututol ang mga ito kaya nagkasya na lang muna ang dalawa sa lihim na relasyon.

Dumating sa punto na si Donya Nidora ay nagsimula nang i-matchmake si Amadoro sa kung sinu-sinong anak ng mga amiga upang maging nobya ng anak at maipakasal dito balang-araw. Dahil si Valencia ang mahal ni Amadoro ay walang pinili ang binata sa mga babaeng ipinade-date ng ina. Muntik na ngang pag-isipan ni Donya Nidora na bading ang unico hijo.

Nangako si Amadoro kay Valencia na isa sa mga araw na iyon ay ipapakilala na ang babae sa ina bilang nobya ngunit hindi na dumating ang araw na iyon dahil sa isang pangyayaring wumasak sa pagmamahalan ng dalawa.

Isang umaga ay nagising na lamang si Valencia sa isa sa guestrooms ng mansiyon na walang saplot sa ilalim ng kumot at nakayakap kay Andoy sa kama. At ganoon na lang ang pagkagulat niya nang makita sa pinto ng silid si Amadoro, pulang-pula ang mukha sa galit. Sinapak ng binata si Andoy at hindi pinakinggan ang paliwanag ni Valencia. Pagkatapos ay nag-walk out.

Ang natatandaan ni Valencia ay nagkukuwentuhan lang sila ni Andoy nang nagdaang gabi dahil may problema sa pamilya ang hardinero at gustong makatulong ni Valencia sa pamamagitan ng pagkonsola kay Andoy. Ang huling natatandaan ni Valencia ay pinainom ito ng hardinero ng juice at pagkatapos ay inantok na ang babae. Bagaman walang saplot si Valencia nang magising ay sigurado ang babae na walang namagitan sa kanila ni Andoy.

Nang araw ring iyon ay pinalayas ni Donya Nidora si Valencia at Andoy dahil hindi raw nito mapapatawad ang ginawang kalapastanganan ng dalawa sa pamamahay nito nang gawing mistulang motel ng kasambahay at hardinero ang guestroom sa mansiyon. Kahit anong paliwanag ang gawin ni Valencia sa among babae hindi nito pinakinggan.

Simula noon ay hindi na nakita pa ni Valencia si Amadoro. Nalaman ni Valencia na pumunta sa ibang bansa ang binata. Hindi na nagkaroon pa ng pagkakataon si Valencia na masabi kay Amadoro na kailanman ay hindi ito nagtaksil sa nobyo.

Makalipas ang tatlong taon ay nag-asawa na si Valencia. Si Dodong na isang jeepney driver. Gayunpaman ay nanatiling si Amadoro pa rin ang mahal ni Valencia. Buntis na si Valencia nang muling magtagpo ang landas nito at ni Andoy. Dahil may malubhang karamdaman si Andoy at posibleng mawala na sa mundo ay nangumpisal ito kay Valencia tungkol sa nangyari three years ago.

Nagimbal si Valencia sa ipinagtapat ni Andoy. Inutusan pala si Andoy ni Donya Nidora na lagyan ng pampatulog ang inuming ibibigay kay Valencia. Nang makatulog si Valencia ay dinala ito sa isa sa guestrooms ng mansiyon at hinubaran ni Maring na isa ring kasambahay na kasabwat at nang umaga na ay tinabihan na ito ni Andoy na naghubad din ng suot. Kunwari ay hindi inaasahan ni Maring na makita ang magkatabi sa kamang sina Valencia at Dodong at ibinalita iyon kina Donya Nidora at Amadoro na kasalukuyang nag-aagahan.

Walang kaalam-alam sina Amadoro at Valencia na natuklasan na ni Donya Nidora ang lihim na relasyon ng dalawa at tahimik na gumawa ng paraan ang donya upang mapaglayo ang anak at kasambahay. Si Valencia ang pinalabas na masama ng donya. Ginawa nito iyon para si Amadoro na mismo ang lumayo sa kasambahay. Matalino ang donya. Kaysa nga naman ito ang lumabas na kontrabida kung uutusan ang anak na layuan si Valencia o bayaran si Valencia ng ilang milyon para layuan ang anak o takutin ang anak na itatakwil at hindi pamamanahan kung hindi lalayuan si Valencia.

Dahil sa matinding sama ng loob sa nalaman mula kay Andoy ay muling bumalik sa mansiyon si Valencia upang makausap si Amadoro at ipagtapat sa lalaki ang ginawa ng sariling ina. Kaya lamang ay si Donya Nidora ang nakaharap ni Valencia. Sinabi ni Valencia sa donya na alam na nito ang katotohanan. Tumawa lang si Donya Nidora at sinabing tama lang ang ginawa nito dahil hindi ito makapapayag na makatuluyan ng anak ang isang hampaslupang tulad ni Valencia.

Nagpilit si Valencia na makausap si Amadoro para kahit man lang linisin ang sariling pangalan sa lalaki. Kaya lang ay nalaman ni Valencia na ikinasal na si Amadoro at kasalukuyang nasa ibang bansa para sa honeymoon. Hindi na nagpumilit pa si Valencia. Lalo na at binalaan ito ng donya na kung sasabihin kay Amadoro ang katotohanan ay gagawa ito ng paraan para magdusa si Valencia habangbuhay. Wala namang dudang kayang-kaya ng donya na gawin ang banta dahil mapera at makapangyarihan ito.

Tandang-tanda pa ni Divina kung paanong umagos ang mga luha niya nang matapos basahin ang diary ng ina. Namatay ito na hindi na nalinis pa ang pangalan kay Amadoro. Matagal nang wala sa mundo si Valencia ngunit pinaniniwalaan pa rin ni Amadoro na pinagtaksilan ito ng dating nobya. Ramdam ni Divina kung gaano ang sakit sa loob na pinagdaanan ng kanyang ina.

Kaya naman isang araw ay nagdesisyon si Divina na gawin ang isang bagay na hindi na nagkaroon pa ng pagkakataon si Valencia na gawin—ang linisin ang pangalan nito kay Amadoro. Siya na anak ni Valencia ang maglilinis ng pangalan ng ina at magbubunyag sa sekreto ni Donya Nidora. Dala ang diary ng nasirang ina ay tinungo ni Divina ang mansiyon ng mga Villagrande. Ngunit nang mabungaran siya sa gate ng may edad nang babaeng mukhang mayordoma ay napagkamalan siya nito na nag-a-apply bilang alalay ni Donya Nidora.

Naisip ni Divina na magandang pagkakataon iyon upang makapasok siya sa mansiyon nang hindi magdududa ang donya na ang pakay niya ay ibuko ang sekreto nito sa unico hijo. Habang tinatahak ni Divina ang papasok sa mansiyon kaagapay ang mayordoma ay nalaman niya mula rito na si Donya Nidora lang ang kasalukuyang nakatira sa bahay na iyon.

Ang asawa ng donya ay matagal nang yumao. Ganoon din ang anak nitong babaeng si Isadora. Binawian ito ng buhay kasama ang asawa sa isang car crash. Ang nag-iisang anak ni Isadora na nagngangalang Alden ay teenager pa noon nang maiwan sa pangangalaga ng lola. Ang apong lalaki ang madalas na kasama ni Donya Nidora sa mansiyon ngunit kaaalis lang patungong States ng beinte sais anyos na ngayong apo para magbakasyon. Si Amadoro naman ay nasa States na naninirahan kasama ang sariling pamilya. Isa itong surgeon at may sariling ospital sa Chicago. Isa lang din ang anak ni Amadoro na nagngangalang Dora na isa na ring doktor na gaya nito. Ngunit bumibisita si Amadoro sa ina apat na beses sa isang taon kapag may okasyon.

Ganoon ka-detalyado sumagot ang mayordomang si Ate Luming gayong ang itinanong lang ni Divina ay kung ilan ang amo sa bahay na iyon. Ngunit nakatulong naman sa kanya ang pagiging tsismosa ng mayordoma. Nalaman niyang wala sa mansiyon ang pakay niya. Aalis na sana siya noon dahil napagpasyahan niyang mag-iisip na lang ng paraan kung paano mahahanap si Amadoro sa Internet. Baka may Facebook, Twitter o Instagram ito. Puwede naman silang mag-Skype para maipakita niya ang diary ng ina.

Kaya lang ay biglang lumitaw sa harapan ni Divina si Donya Nidora. Pusturang-pustura. Aristokratang-aristokrata ang tindig at ayos. Halatang mamahalin ang suot na dress. Nagkikislapan ang mga diyamante sa katawan. Naka-kulay purple na short wig at headdress na may feathers pa. At bongga dahil naka-high heels pa ang lola mo. Naisip pa ni Divina, kung iyon ang pambahay ng matanda, ano pa kaya ang pang-alis? May dalawang malalaking lalaking na tila mga bodyguards ang tumayo sa magkabilang tabi ng matanda.

Napilitang magpa-interview si Divina kay Donya Nidora kahit nakaramdam siya ng pagkasuklam sa matanda sa mismong sandaling nakita niya ito dahil sa ginawa nito sa kanyang ina. Baka kasi ipabugbog siya ng matanda sa dalawang bodyguards nitong coincidentally ay pareho pang Rogelio ang pangalan kung aalis na lang siya nang basta.

Habang ini-interview si Divina ni Donya Nidora ay biglang may umilaw na bombilya sa itaas ng ulo niya. Bakit nga ba hindi siya mamasukan bilang alalay ng donya? Nasabi ni Ate Luming na apat na beses raw kung umuwi sa Pinas si Amadoro upang dalawin ang ina. Habang hinihintay ang pagdating ni Amadoro ay maninilbihan siya sa mansiyon. Mas maganda kung personal niyang makakausap si Amadoro. Isa pa, hindi siya sigurado kung may Facebook o anumang social media account ang first love ng kanyang nanay. Wala rin siyang assurance na ie-entertain siya ng lalaki. Baka deadma-hin lang siya nito o i-block sa Twitter kapag nangulit siya. Kailangang personal na makausap ni Divina si Amadoro.

Tamang-tama, dahil balak naman talaga ni Divina umalis na sa beauty parlor na pinapasukan dahil nakaaway niya ang baklang hairdresser na pioneer sa parlor. Pinagbintangan siya nitong nang-aagaw ng dyowa. Wala namang katotohanan iyon dahil hindi naman niya pinapatulan ang pagpapa-cute ng dyowa nito.  At saka hindi naman kasalanan ni Divina kung mas maganda siya sa bakla at may matris siya.

Alang-alang sa kanyang ina ay namasukan si Divina bilang alalay o yaya ni Donya Nidora. Malaki man ang kasalanan ng donya kay Valencia ay hindi naisipan ni Divina na lasunin ang matanda kaya siya pumasok bilang alalay nito. Matanda na kasi ito at malapit nang bumiyahe papunta sa kabilang buhay. Kaya bakit pa siya mag-aaksaya ng pambili ng lason? Kahit galit siya kay Donya Nidora sa ginawa sa kanyang ina ay kinimkim lamang niya iyon. Hindi niya balak na maghiganti dahil alam niyang hindi ikatutuwa ng kaluluwa ni Valencia kung ipaghihiganti niya ito. Ang gusto niya lamang ay makausap si Amadoro at malinis ang pangalan ng kanyang ina.

Pero habang tumatagal ang panahon ay parang unti-unti nang napupuno si Divina kay Donya Nidora. Huwag naman sanang magdilim ang paningin niya at baka maitulak niya sa hagdan ang matanda. Paulit-ulit niyang ipinaaalala sa kanyang sarili na kailangan niyang magtiis. Darating din si Amadoro. Kapag nakausap na niya si Amadoro ay lalayasan na niya si Donya Nidora ora-orada. Si Amadoro na ang bahalang magparusa sa ina sa kasalanan nito.

Pagbungad ni Divina sa komedor kung saan niya iniwan si Donya Nidora ay nakita niyang umiiyak ang matanda. Natigilan siya sa kinatatayuan. Sa isang buwan niyang pamamalagi sa mansiyon ay hindi niya nakitang lumuha ni minsan si Donya Nidora. Nang minsang manood sila ng donya ng isang dramatic movie, kasama ang mga Rogelio sa mini-theater sa mansiyon ay halos maglulupasay na siya sa upuan sa kahahagulhol at ang dalawang bodyguard ay tahimik nang lumuluha sa isang tabi ngunit ang matanda ay neutral face pa rin. Napaka-tough nito na ultimo ang mga Rogelios ay tumitiklop dito. Kaya parang gusto niyang mapatigagal sa nakitang tagpo.

“Bakit ho, Senyora?” tanong ni Divina sa matanda.

Tumingala si Donya Nidora kay Divina. Nasa mukha ng matanda ang pagmamakaawa. “Samahan mo ako. Ayokong mag-isa.”

Iyon lang ang sinabi ng donya. Dinampian ng matanda ng table napkin ang mga pisngi at nagpatuloy na sa pagkain.

“Opo,” nasabi na lang ni Divina. Baka kasi batuhin siya ng tinidor ng matanda kung tatanungin niya ito kung bakit ito umiiyak.

Tahimik na ipinagpatuloy ng donya ang pagkain. Bakas pa rin ang lungkot sa mukha nito. Naintriga tuloy si Divina. Ang akala ni Divina ay walang kakayahang malungkot si Donya Nidora. Ano kaya ang nakapagpaluha sa matanda? Posible kaya na sa likod ng tough exterior nito ay nagtatago ang isang malungkot na matanda?

Bigla ay nagkaroon ng ideya si Divina kung bakit halos ayaw ng matanda na lumayo siya rito. Na miski ang pagligo, pag-dyingel at pag-jebs niya ay may oras at kailangang may isa sa mga Rogelio na hahalili pansamantala sa kanya habang wala siya. Noong una ay iniisip ni Divina na baka kaya ayaw ni Donya Nidora na mapag-isa ay dahil natatakot itong sunduin ni Kamatayan pero mukhang may iba pang dahilan.

Maaari kayang nalulungkot ang matanda sa tuwing nag-iisa dahil naaalala nito ang asawa at anak na kapwa pumanaw na? O baka nalulungkot ito dahil wala ni isa sa mga kapamilya ang kasama sa napakalaking mansiyon? Hindi inaasahan ni Divina ang awang humaplos sa kanyang puso para sa matanda.

Kaya ba ganoon kasungit si Donya Nidora? Baka paraan lamang nito ang pagiging masungit at mataray para pagtakpan ang matinding kalungkutan sa dibdib. Kunsabagay nga naman, napakatanda na nito ngunit wala man lang ni isang kapamilyang kasama sa bahay. Nagbabayad pa ito ng ibang tao para mag-alaga rito at may makasama. Mayaman nga ito ngunit hindi ito masaya.

Kahit naman hindi naranasan ni Divina ang magkaroon ng ina ay mayroon naman siyang ama na bagaman isa lang jeepney driver ay binuhay siya at pinag-aral hanggang vocational school. Inalagaan siya ng kanyang lola na nagsilbing ina sa kanya at pati na rin ang kanyang lolo. Binusog siya sa pagmamahal ng mga ito. Kahit ulila siya sa ina at mahirap lamang sila ay hindi siya kinulang sa atensiyon at pagmamahal na natanggap.

Bigla ay naaala ni Divina ang kanyang lola na nasa langit na sa kasalukuyan habang nakatitig kay Donya Nidora. Pakiramdam niya ay nabawasan tuloy ang inis niya sa donya. Bigla ay nagkaroon siya ng pang-unawa sa kalagayan nito. Naaawa siya rito. Sa katunayan, parang gusto na nga niyang patawarin ito sa naging kasalanan sa kanyang ina.

Biglang nag-angat ng tingin si Donya Nidora at nagtama ang paningin nila. Kung iiyak muli ang donya ay handa si Divina na aluin ito nang taos sa kanyang loob.

“Anong itinititingin-tingin mo riyan?” paninita ni Donya Nidora. “Gusto mong dukutin ko ang mga mata mo?”

Inalis ni Divina ang naaawang ekspresyon sa mukha. Binabawi na niya ang sinabi. Hindi siya naaawa sa matanda. Hinding-hindi niya ito mapapatawad sa kasalanan nito sa kanyang ina… at maging sa kanyang sarili. Sa mga kalupitan nito sa kanya. Makakabawi rin siya rito kapag nalaman na ni Amadoro ang evil scheme nito para paglayuin si Amadoro at si Valencia.

Nang hindi na nakatingin si Donya Nidora ay binelatan ni Divina ang matanda. Katakut-takot na pambebelat, pandidilat at make face ang inabot ng donya sa kanya habang hindi ito nakatingin. Idinikit pa niya ang dalawang hinlalaki sa magkabilang sentido ay iwinagwag ang mga daliri na parang isang batang nang-aasar sa kalaro. Natigil siya sa ginagawa nang mapunang may nakatayo sa di kalayuan na tila nagmamasid sa kanya.

Nang tingnan ni Divina ang napansing bulto ay natigilan siya sa nakita. Isang matangkad na lalaki ang nakatayo roon. Marahil ay nasa five feet eleven inches tall o six-footer na nga yata. Mestiso ito. May makisig na pangangatawan, magandang bihis at napakaguwapong mukha. Nakatingin kay Divina ang lalaking mukhang matinee idol.

Napalunok si Divina. Ito ang lalaking apo ni Donya Nidora, ang anak ng yumaong si Isadora. Araw-araw ay napapatanga siya sa tuwing nakikita ang larawan ng lalaki sa hilera ng picture frames sa wall table at sa malaking kuwadrong may painting ng family picture na nakasabit sa grand staircase ng mansiyon at sa kuwadrong nakasabit sa silid ni Donya Nidora. Ito si Alden Richards, ang apong nagbakasyon sa States.

Sigurado si Divina na nahuli ni Alden ang ginawa niyang pambebelat sa lola nitong mukhang wala pa ring kaalam-alam sa presensiya ng apo. Nakagat ni Divina ang pang-ibabang labi. Lagot siya.

Ngunit imbes na tingnan si Divina nang matalim ni Alden ay tumaas ang isang sulok ng mga labi ng lalaki dahilan upang lumitaw ang dimple nito sa kaliwang pisngi. Nasa mga mata ng binata ang pagkalibang. Bahagyang napanganga si Divina. Hindi ba nagalit si Alden sa naabutang ginagawa niya?

Nagsimulang humakbang si Alden palapit. Nataranta si Divina ngunit hindi niya ipinahalata.

“Grandma!” tawag-pansin ng apo sa lola.

Mabilis na pumihit ang ulo ni Donya Nidora sa direksyon kung nasaan ang papalapit na apo at kahit hindi nakita ni Divina dahil nakatalikod na sa kanya ang ulo ng donya ay alam niyang nasopresa ang matanda pagkakita sa apo.

“Surprise!” nakangiting sabi ni Alden.

“Hijo!” bakas ang matinding kasiyahang bulalas ni Donya Nidora. Tumayo ito at yumakap sa apong nakalapit na nang husto.

Kung natulala si Divina nang makita niyang umiiyak ang donya kanina ay natulala uli siya nang masaksihan kung gaano kasaya ang matanda nang makita ang apo. Niyon lang din niya nakita na masaya si Donya Nidora. Ang apo lang pala nito ang makakapagpangiti rito.

“Kakatawag mo lang kanina sa cellphone at ang sabi mo, next year ka na babalik?” tila nagtatampong wika ng donya sa apo. “Ikaw talagang bata ka! Pinaiyak mo pa ako.”

Napa-“ahh!” si Divina sa isip. Iyon pala ang iniyakan ng matanda kanina.

Tumawa si Alden. “I just wanted to surpise you.”

“I’m glad you are back, hijo.” Hinawakan ni Donya Nidora ang magkabilang pisngi ng apo. “Don’t ever leave me again, okay?”

Kusang umangat ang kilay ni Divina. Akalain mo at may itinatago palang lambing sa katawan ang matandang mala-Cruella de Vil.

Inalis ni Alden ang mga kamay ng matanda sa mukha at hinawakan ang mga iyon. “If you promise to stop bossing me around.”

“Hijo… I’m just doing it for your own sake.”

Biglang lumipad ang tingin ni Alden kay Divina. Bahagyang nanlaki ang mga mata niya at kaagad na nag-iwas ng tingin sa binata. Isusumbong ba ng lalaki sa lola ang nahuli nitong pambebelat niya sa matanda? Nakakahiya naman kung sasabunutan siya ni Donya Nidora sa harap ng apong guwapo.

“Who’s she?” tanong ni Alden sa lola na ang tinutukoy ay si Divina na hindi makatingin nang diretso sa mag-lola.

“She’s Yaya Dub, my new personal alalay.”

Pinasadahan ni Alden ng tingin ang kabuuan ni Divina. Na-concious siya sa ginawa ng binata. Parang gustong plantsahin ni Divina ng mga palad ang buhok na nakapony-tail at kapain ang face kung oily na. Nahiya naman siya sa suot niyang red and white polkadots bib apron na may tiered layers na siyang pinaka-uniporme niya kapag nasa mansiyon. May mga bulsa kasi iyon kung saan nakasuksok ang pill organizer ng donya, tissue paper at bote ng alcohol na sa tuwina ay hinihingi ng donya.

Alam ni Divina na hindi siya mukhang tipikal na alalay. May angkin siyang ganda na namana niya sa pinaghalong ganda at gandang lalaki ng kanyang ina at ama. Ipinagmamalaki rin niya ang balingkinitang katawan at long legs. Gayunpaman ay alam niyang hindi pang-beauty queen ang ganda niya. Samakatuwid, hindi dapat siya nag-iinarte dahil may guwapo at mayamang lalaking humahagod ng tingin sa kabuuan niya. Siyempre ay mataas ang standard nito sa babae. Malamang ay bagsak siya.

“Dub?” gagad ni Alden sa binanggit na pangalan ng lola.

“Divina Ursula Bukbukova,” tugon ni Donya Nidora. “But she preferred to be called Dub dahil iyon ang acronym ng full name niya. Hindi ko alam kung anong pag-iinarte ang nalalaman ng batang ito at iyon ang gusto niyang itawag sa kanya.”

“Oh, I see. Unique nick name.” Ngumiti si Alden. Kung makatingin sa kanya ang lalaki ay parang may alam itong sekreto niya. May alam naman talaga ito. Nahuli nitong binebelatan niya ang lola nito.

Nag-alangan si Divina kung gagantihan ang ngiti ni Alden dahil pinagbawalan siya ng donya na ngumiti. Kaya bahagya na lang siyang yumukod sa binata.

Mababawasan na kaya ang kasungitan ng matanda ngayong naroon na ang apo nito? Harinawa.

 

(If you have comments, don’t hesitate to write some below. Thanks for reading! AlDub you all! 😀 -Heart Yngrid) 

 

Next: An AlDub Fanfiction Chapter 2

30 Comments

 • Angel

  Hello po. So nakaka-excite ang #aldub inspired fiction n’yo. Can’t wait sa mga sususnod na mangyayari. Fan po kasi ako ng #aldub. Same as fan n’yo rin po ako. Hehehe. God bless po

 • Daisy

  hello po ms. Heart, I’m a silent reader and fan of yours, at now lang din po ako nag-comment..lagi lang me taga-basa at taga-like,…hehe..peo this time eh nag-comment na po ako…we are also addicted to #aldub loveteam kahit may pasok kami sa office eh nag-aabang na kami sa youtube at nung mabasa ko po yung post mo na you also like them at ang daming nag-request ng gawan sila ng story eh hinintay ko pa talaga itech…san ko po ba ito pedeng i-download pra po kahit sa cp eh nababasa ko po…hehe..thanks po…at God Bless!!

 • Yam Yshe

  Grabe! KILIG OVERLOAD. Naiimagine ko lahat ng characters, yung mga pagme-make face ni Yaya Dub, yung smile ni Alden at yung pagtataray ni Lola Nidora. Ang galing! Super kilig din sa part nung dumatin si Alden. . GRABE!

 • amber

  Wooh nice ms heart .. super fanatic ako ng aldub .. pag natapos mo e2 po mag trending e2 for sure.. keep on writing ms heart.. #aldub #kiligpamore

 • Angel

  OMG! Kinikilig ako! Waaah! Di ko mapigilin even if I’m still at work. Haha, pero seriouly, I feel giddy all over while reading this! And I like how you made Alden as Lola Nidora’s grandson… It makes sense kung bakit aayawan ni lola ang ‘magiging relasyon’ ni yaya dub sa apo nya.. Wahaha
  anyway, good job! Keep it up! I’m looking forward to read the next part of this untitled – aldub fan fiction. 🙂

 • Zyrah

  Oh my gods. Hahaha. Ang galing.

  Hindi ko pinapansin dati ang AlDub. Kahit puro sila ang nasa news feed ko sa peysbuk. And then may nag share ng video. Day 12 na ‘ata nila ‘yon. At nagsisi ako. Nagsisi ako kung bakit hindi ko sila pinapansin dati! Asdfghjkl. Bentang benta sila sa ‘kin. Lalo na si Lola. Hahaha. At yung dimples ni Alden. <3 Angkyot kyot ni Yaya kapag nagpipigil ng kilg. Landeee. Hahaha.

  Thanks for being the Captain of this ship, Ms. H. Haha.

  Off to chap. 2! <3

 • Steph Berganio

  ang galing niyo talaga Ms. Heart! two thumbs up. na imagine ko talaga ang pambebelat ni yayadub hahaha!!! gusto ko tuloy malaman kung mission accomplish ba si yaya dub kay amadoro o sa puso ni alden, excited lang. naks! haha. ‘so crazy over you’ naisip kong i suggest na title. feel ko lang bagay sa story eh. 🙂

 • mea

  Grabe ms. heart patikim palang yan pero sobrang ganda na. ano pakaya sa mga susunod na chapter. Best seller siguro to pagnai-realease na. Thank you po

 • gailcruz

  Bakit ba ngayon ko lang to nakita? WAAAAH!!! Ang sarap mag-Chandelier dance moves sa kilig. One of my favorite authors and my favorite loveteam all in one. WAAAH. Kung panaginip man to, ayoko ng magising.

 • Jhe Dela Torre

  WOW! 1st chapter plang nbabasa ko pero super exciting na. Ang galing mo po tlga heart yngrid, lahi aq bumibili ng pocketbook mo sa phr store. Sulit! Plus ALDUB fan din po ako kaya thank u po d2 sa ginawa nyong story about sa Aldub. Two thumbs up! ??

  • Adri

   Sa fanfiction.net o Wattpad, pwede (publishing online), pero pag sa libro, may mga copyright restrictions diyan. Ang safest bet na lang, palitan na lang ang pangalan ng mga characters, pero wag palitan ang story, e di parang naging original story na rin.

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.