Upcoming Books

[Unofficial Teaser] The Juan That Got Away

I still can’t get over the man I met at the beach one summer three years ago. I think he’s the one that got away. Kaya naisipan kong hanapin ang lalaking iyon kahit first name, age at hometown lang ang mga alam ko tungkol sa kanya.

Luckily, I met Juan Miguel again and he was still as handsome as ever. Pero na-disappoint ako dahil hindi na niya ako naaalala. Naaksidente raw siya at nawala ang ilang alaala. Kaya naisipan kong yayain si Migs sa island resort kung saan kami unang nagkita para ire-experience naming dalawa ang mga nangyari three years ago. Baka sakaling maalala ako ni Migs at ma-realize na may something na nabuo sa pagitan namin na hindi lang namin nabigyan ng pagkakataong mag-flourish dahil nang matapos ang bakasyon ay naghiwalay na kami ng landas.

Natapos ang three days, two nights beach date namin pero hindi pa rin ako naaalala ni Migs. However, ramdam ko na kahit hindi bumalik ang memories niya, mukhang bumalik naman ang naramdaman niya para sa akin noon.

Kaya lang, nagising na lang ako kinaumagahan na wala na si Migs sa island resort. Ganunpaman ay nag-iwan siya ng note.

Pero teka. Bakit hindi “Juan Miguel” ang pangalang nakasulat sa signature line ng note?

Juan Emilio?

 

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.