My Lovely Bride: Kimberlee and Markshin

Ikakasal na dapat si Kimberlee ngunit sa mismong araw ng kasal niya ay may natuklasan siya tungkol sa kanyang nobyo na ikinawasak ng kanyang puso at ikinasuklam niya rito. Kaya naman para makaganti rito ay tumakbo siya palabas ng simbahan upang maipahiya ito sa harap ng maraming bisita.

Wala siyang choice kundi ang sumakay sa motorsiklo ng isang lalaking natagpuan niya sa labas ng simbahan upang makalayo sa kanyang groom at mga magulang na humahabol sa kanya. And later, she was too surprised to find out who the guy with a helmet on was.

Si Markshin Mendoza! Ang mortal niyang kaaway since birth!

Published: 2008

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.