#3 Jela, The Drama Club Actress

Jela

Malaki ang kasalanan ni Jela kay Jacob. Sa takot na gantihan siya nito ay pinagtaguan niya ito.

Hanggang sa magkrus uli ang mga landas nila pagkalipas ng ilang taon. Nakakita ito ng alas na puwedeng ipang-blackmail sa kanya kaya naging sunud-sunuran siya sa mga gusto nito. Mula sa pagiging production assistant, tila na-demote siya sa pagiging errand girl ng demanding pero oozing with sex appeal na binata. Inis na inis siya rito dahil wala siyang magawa para kontrahin ang gusto nito.

Pero aakalain ba niyang isang araw, buong pusong susundin niya ang lahat ng gusto nito kung ang ibig sabihin niyon ay makakasama niya ito?

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.