#18 Faye, The Feminist Leader

In a world conventionally dominated by men, Faye’s mission was to seek and fight for an equal place for women. Bilang lider ng isang feminist sorority sa Saint Catherine University, taglay ni Faye ang mga katangiang pantapat sa kakayahan at lakas ng mga lalaki. Lihim na pinarurusahan ng kinabibilangan niyang sorority ang mga lalaking may mababang pagtingin at pagturing sa mga babae—o ang mga sexist.
Until one man stood up for his fellow sexists—si Nico. Natuklasan kasi ni Nico ang vengeful scheme ng sorority ni Faye. Nico, who was so full of himself, told her that the earth was a man’s world. At ang mga babae ay nilikha lamang para sa mga lalaki. Kaya wala raw saysay ang paghahanap ni Faye ng gender equality dahil hindi raw talaga iyon nag-e-exist. Doon nagsimula ang kanilang series of battles of genders. Kapwa nila nais patunayan ang supremacy at equality ng kasarian ng isa’t isa.
Ngunit habang nakikipagtunggali si Faye kay Nico ay hindi niya inaasahang ipagkakanulo ng sariling puso—dahil sa tingin ni Faye ay in love na siya kay Nico. Hindi iyon dapat malaman ng binata dahil kapag nangyari iyon ay malalaman ni Nico na talo siya sa kanilang laban.

Published: May, 2014

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.