#9 Bunny, The Charming Barista

Nang dahil sa isang hula, pinakawalan ni Bunny ang pagkakataong lumigaya sa piling ni Bret, ang persistent suitor niya na isa sa mga campus heartthrobs ng SCU. Pinagsisisihan niya nang labis na nagpaapekto siya sa hula dahil naging miserable siya nang mawala sa kanya si Bret. Kung sana ay may ikalawa pang pagkakataon…

Mukhang naawa ang tadhana sa kanya dahil muling nagtagpo ang mga landas nila ni Bret pagkalipas ng ilang taon. Ganoon na lang ang tuwa niya. This time, sisiguruhin niya na mauuwi na sa happy ending ang istorya nilang dalawa. Ngunit nang makaharap niya ito, na-realize niya na hindi magiging madali para sa kanya ang lahat. Dahil ang Bret na dating in love na in love sa kanya, tila hindi na ngayon apektado sa ganda niya…

Published: 2010

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.