#11 Anikka, The Free Spirit

Inalok si Anikka ni Allen ng isang nonserious, noncommittal relationship. Mahal niya ang kalayaan niya kaya pabor sa kanya ang ganoong relasyon. Para lang silang naglalaro habang ine-enjoy nila ang company ng isa’t isa.

“We won’t fall in love with each other. Kapag na-in love ka sa akin, iiwan kita,” malakas ang loob na sabi pa niya rito.

“Yeah. `Wag ka ring mai-in love sa akin. Kahit napakahirap, pigilan mo ang sarili mo,” ganti nito.
She chuckled. Chicken feed ang hinihiling nito.

Pero masama nga yata ang nagsasalita nang tapos. Dahil wala siyang nagawa nang mahulog ang puso niya kay Allen. Ang masama pa, mukhang hindi siya magagawang mahalin nito kahit ano ang gawin niya dahil sa isang Lizzy mula sa nakaraan nito…

Published: 2011

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.