Scheming Hearts

“I was surrounded by women who wanted me, but youre the only one that I wanted.”

Naalarma si Althea nang malaman niyang may lalaking nanliligaw sa kanyang mommy. Ayaw niyang magkaroon ito ng nobyo dahil umaasa siyang magkakabalikan pa ito at ang kanyang daddy. Naisip niyang isabotahe ang panliligaw ng lalaki. Pero hindi effective ang scheme niya kaya naisip niyang hingin ang tulong ni Warren, ang anak ng lalaking nanliligaw sa mommy niya.

Mayroon silang hindi magandang nakaraan ni Warren kaya hindi madali para sa kanya ang makasama ito at maging kasapakat sa kanyang plano. Lalo na at hindi niya nagustuhan ang scheme na naisip nito: magpapanggap silang lovers para mapilitan ang mga magulang nila na maghiwalay.

Maybe it was a good plan. Kung hindi lang sana bumalik ang espesyal na damdamin niya para dito noon. Mukhang nag-backfire sa kanya ang schemes niya. Ngunit hindi pa roon natapos ang problema niya. Warren’s ex was coming back. Natagpuan na lamang niya ang sariling nakikipagtunggali rito sa atensiyon ni Warren, using their posing scheme to cover up her real feelings for him.

Published: March, 2011

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.