Love And Revenge

“So, ibig bang sabihin nitong pagpapayakap mo sa akin, akin ka na finally?”

Hindi matanggap ni Coleen ang hindi pagsipot ng kanyang groom sa kanilang kasal. At iyon ay dahil kay Paula, ang mortal enemy niya since college. Hindi siya makapapayag na maagaw nito nang tuluyan ang lalaking pinakamamahal niya.

Sa paghahanap ng solusyon upang makuha niya pabalik si Bernard ay muling nagkrus ang mga landas nila ni JP, ang dahilan kung bakit galit na galit sa kanya si Paula. Patay na patay rito si Paula noon ngunit inakit niya si JP upang siya ang ligawan nito.

Tutal ay si JP ang dahilan kung bakit ginawa sa kanya ni Paula iyon, naisip niyang si JP din marahil ang solusyon upang tumigil na si Paula sa pagganti sa kanya.

Inalok niya ng malaking halaga si JP upang akitin si Paula at agawin ito kay Bernard nang sa gayon ay bumalik na sa kanya ang dating fiancé niya. Pumayag naman itong tulungan siya.
Habang isinasagawa nito ang kanilang plano ay napansin niyang siya yata ang mauunang maaakit dito. Hanggang sa na-realize na lang niya na ayaw na niyang agawin pabalik si Bernard at ayaw na niyang magkatuluyan sina JP at Paula.

She wanted JP for herself. Ngunit mukhang hindi na nito kayang mahalin siya uli…

Published: July, 2011

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.