First Love Never Dies

I wish I could tell you how much I love you. But I know you can never be mine again.

Para kay Anina, ang makatuluyan ang first love ang sweetest thing na mangyayari sa isang babae. Kaya nang makilala niya si Jared, ang kanyang first love, she was determined to make him stay in her life forever. Ngunit ganoon na lamang ang panlulumo niya nang mawasak ang relasyon nila. Her dream of marrying her first love was shattered.
Years later, muli silang nagkita. Kapwa na sila artista at nakatakdang magtambal sa isang pelikula. May galit pa rin sila sa isa’t isa. Kaya sa shooting ay wala silang ginawa kundi magbangayan. Mukhang nananadya pa ang tadhana dahil kahawig ng totoong istorya nila ang plot ng pelikula.
Habang gumigiling ang camera, nagbalik sa kanyang isip ang lahat ng saya at pait ng nakaraan. Pero teka, pati ba ang dating damdamin niya rito ay kailangang magbalik?
Parang gusto niyang mapasigaw ng “Cut!” upang rendahan ang kanyang puso…

Published: June, 2012

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.