#1 Cindy: Cinderella And Her Prada Shoes

“I tried to stay away from you, tried to scare you away. Pero mabuti na lang at makulit ka. If not for you, I’d still be the beast I tried myself to be and I wouldn’t have thought of moving on after all these years…”

Cindy was fearless and full of spunk. There was no way she could not make the royal snob, Patrick Raymundo smile. Alang-alang sa premyong Prada shoes ay gagawin niya ang lahat, magtagumpay lamang siya sa kanyang misyon.

Pero bakit nang magtagumpay siya ay wala siyang makapang kasiyahan sa kanyang puso? Bagkus ay pagaalala pa ang pumino roon.

The hell with the shoes.

Dahil in love na yata siya kay Patrick.

Pero paano kapag nalaman nito ang totoong dahilan kung bakit bigla siyang sumulpot sa buhay nito? Katapusan na nga yata ng pagiging princesa niya sa piling nito.

Published: May 2006
Reprinted: 2012, 2015

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.