Batch 1- Book 1: Xander Avila (Love Is Only In The Movies)

“I know someday someone will make you realize that love is not only in the movies. It’s real…”

Sheye had a lot of names, different hairstyles, fake facial moles, and various identities. She was a drama queen—a very talented actress, scriptwriter and director rolled into one. She was a production outfit in one body. Kayang-kaya niyang paikutin ang mga tao sa kanyang paligid nang hindi siya nabubuking sa ginagawang palabas. She was a very skilled liar, to be brutally exact.
That was her job—ang magsinungaling, ang magpanggap na ibang tao upang kumita. Ang job title niya—“hired professional impostor and fabrication specialist.” Tuwing nagtatrabaho siya, iniisip na lamang niyang may camera at umaarte siya para sa isang pelikula.
She was enjoying her effortless job. Hanggang sa dumating ang isang multimillion-peso job offer na nagpagulo ng kanyang buhay at nakatakda yatang magpa-bankrupt ng kanyang production outfit…
Ang magpanggap bilang nawawalang anak ng tiyuhin ng lalaking nakasama niya nang isang gabi noong minsang magpanggap siya bilang prostitute!

One Comment

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.