Batch 1- Book 5: Red Madrigal (Crazy In Love)

Ayon sa sumpa na nagmula sa abuela ni Hannah, matutulad dito ang susnod na anak na babae sa kanilang lahi kung hindi nila mapapaibig ang unang lalaking iibigin nila. Mababaliw rin daw sila katulad ng kinasapitan nito.

At ngayon, siya ang nakatakdang sumunod sa yapak nito. Siya naman ang namemeligro ang katinuan dahil sa sumpang iyon na hindi pa matapu-tapos! Dahil paano siya magugustuhan o mamahalin ni Red Madrigal– ang lalaking pantasya niya– kung hindi naman siya kagandahan?

Red’s life was like a wild party– liberated, reckless, rowdy, always on cloud nine. But that was about to change. Hindi nito matanggap ang mga nakatakdang pagbabago sa buhay nito nang pumasok ito sa Madrigal Group of Companies at iwan ang pagmomodelo nang dahil sa dominasyon ng ama. At simula niyon ay nagkasunud-sunod na ang mga problema sa buhay nito.

A mysterious abductor.

A crazy ex.

A forced wedding.

Lahat ng iyon ay nagpagulo sa buhay nito. At isang tao lang ang kasama nito sa lahat ng pagsubok na iyon sa buhay nito.

Si Hannah, ang sekretarya nitong tila may misteryo rin sa pagkatao.

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.