Batch 2- Book 9: Hiro Villaruiz (Wanted: Perfect Wife)

Hindi makapaniwala si Alyana nang minsan ay may isang kliyenteng magpahanap sa kanya ng kakaibang ideal wife–isang asawang tila laruan ang turing. Halos maloka siya sa matchmaking job na iyon na muntik nang ikatapos ng kanyang career.

Kaya nang maulit ang pangyayaring iyon ay nawindang siya. Paano ay ang first and only love niyang si Hiro Villaruiz ang bagong kliyente na nagpapahanap ng laruan, este, asawa sa kanya.

Hindi na siya nagdalawang-isip pa. Nagboluntaryo siya na maging “asawa” nito. Wala siyang pakialam kahit gamitin lang siya nito. Ang mahalaga ay magkaroon siya ng pagkakataong makasama ito. Pero ang problema ay tinanggihan nito ang pagboboluntaryo niya.

Now, she had to do something to make him want to get her as his wife for hire, by hook or by crook!

Ginawa ni Alyana ang lahat para siya ang pakasalan ni Hiro. Ibinuhos niya ang lahat ng powers niya para lang magkaroon siya ng pagkakataon na makasama ang kaisa-isang lalaking nagpatibok ng kanyang puso. And she made it. Thanks to her superb talents in pulling off pranks and posing skills. Now she was Mrs. Alyana Villaruiz.

Ang plano niya ay paibigin ang asawa ngunit kahit mag-asawa na sila ay parang wala pa rin siyang kapag-a-pag-asa rito.

Kung ang virgin mother ay si Mama Mary, siya yata ang virgin wife.

3 Comments

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.