Batch 2- Book 8: Giovanno Villegas (The Man-Hater And The Lady-KIller)

Nang bumalik si Alexa sa Pilipinas mula sa ibang bansa, inakala ng lahat na ang pakay ng dalaga ay upang kunin ang mana mula sa kanyang yumaong lolo. Ngunit may iba pang dahilan si Alexa sa pagbabalik sa bansang tinirhan din niya ng maraming taon.

Bumalik din siya upang magtago mula sa isang kasalanang hindi niya pinagsisisihang ginawa. Ngunit sinundan si Alexa ng panganib. Suddenly, she was being chased by armed men. Alam niyang kayang-kaya niyang lusutan ang mga iyon. Ang hindi lamang niya maintindihan ay kung bakit kailangang umeksena si Gio, ang lalaking naging dahilan upang magkaroon siya ng grudge sa mga tulad nitong mapaglaro sa damdamin ng babae.

At ngayon ay pumapapel pa itong tagapagligtas niya.

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.