Batch 1- Book 6: Dex Peralta (An Interview With A Playboy)

Nagsimula ang galit ni Jenna kay Dex Peralta nang paglaruan siya nito noon nang dahil sa isang interview na kailangan niyang makuha rito para sa kanilang campus paper. He was tagged as the “campus king.” He was their university’s varsity team captain and the most infamous bad boy and campus heartthrob at the same time.

Ayaw nitong magpa-interview sa kanya. Kaya kinailangan pa niyang umisip ng gimik para paunlakan siya nito sa isang interview. Kinailangan pa niyang ibahin ang kanyang pagkatao para lang pansinin siya nito. Ngunit tila iyon pa ang naging ugat para lalong mapaglaruan siya nito.

Fast forward to present time. She was now a media person. At tila naulit yata ang sitwasyon. Sa pagbabalik ni Dex sa basketball scene ay kailangan niyang muling hingan ito ng interviews. But she had learned her lessons. Sa pagkakataong iyon, hindi na niya hahayaang mapaglaruang muli nito ang puso niya.

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.