Soju Trilogy #2: Drunk In Jeju

Half Korean si Andrea pero wala siyang kaamor-amor sa kahit anong may kinalaman sa Korea. Dahil ang kanyang amang Koreano, inabandona silang mag-ina. At kinailangan niyang magpunta sa Korea—sa Jeju Island—para pagbayarin ang ama. Pero hindi naging ganoon kadali ang paghahanap ni Andrea sa ama dahil maling impormasyon pala ang ibinigay nito sa kanyang ina….

When In Jeju

Gigi, twenty years old. College student na Koreaboo. Pumunta sa Jeju para humanap ng Korean boyfriend. Hindi pa siya nagkaka-boyfriend ni minsan dahil gusto niyang kasingguwapo ng K-pop idols o K-drama actors ang kanyang maging first love. Diane, twenty-seven. Brokenhearted. Ipinagpalit ng ex-boyfriend sa isang Koreana. Sinundan niya sa Jeju ang ex para i-stalk at…

Meet The 3 Heroines of When In Jeju

Diane NAKATITIG lang ako sa repleksiyon ko sa salamin ng dresser. Kanina pa ako nakaupo dito at tinititigan ang eyelashes kong kanina lang sa photoshoot ay on fleek pero ngayon ay nag-bleed na ang mascara at kumalat pababa ng mga pisngi ko. Ngayon ko lang nalaman na hindi pala talaga waterproof ang mascarang nilalagay sa…

A Scene From “EOTTOEKE? Drunk In Jeju”

Isang exclusive pasilip sa book 2 ng The Soju Trilogy: EOTTOEKE? Drunk In Jeju na dito n’yo lang sa website ko matutunghayan kasi medyo SPG 😛 Yes, I used my own picture here. Diyan kasi naganap itong eksenang ito. Para naman makita n’yo yung exact location sa eksena. 😀   “STOP!” sabi ni Andrea. Biglang…

From Jeju With Love

So I was planning to go to Jeju next year (I really hope it will push through, *fingers crossed*) and while talking with my friends about our plan to invade Jeju-do Island, we came across this bus called Jeju Golden Bus which takes you around the city of Jeju. Then, immediately, a plot formed in…