• Upcoming Books

    [Unofficial Teaser] For Keeps

    Elise was a commitment-phobe. She avoided falling in love because she knew she could not handle its consequences. Then she met Marc, a non-committal guy. Ayaw nitong magpatali sa iisang babae dahil hindi ito makapapayag na mawala ang pinakamamahal nitong kalayaan. Besides, he said he was not capable of falling in love. They were a match. Both emotionally unavailable, kapwa sila walang balak ma-in love at magpatali sa isang relasyon. However, pareho rin silang curious kung ano ang pakiramdam ng nasa isang romantic relationship at kung ano ang mapapala ng isang tao sa pagkulong sa sarili sa ganoong klaseng commitment. After a playful encounter, nagkasundo silang i-experience ang pumasok sa…