Soju Party & Book Launch

  We had a blast at the Soju Party/Soju Trilogy Book Launch! Thank you for those who came and showed their love and support! 🙂 *credits to the owners of these photos*

Soju Trilogy #2: Drunk In Jeju

Half Korean si Andrea pero wala siyang kaamor-amor sa kahit anong may kinalaman sa Korea. Dahil ang kanyang amang Koreano, inabandona silang mag-ina. At kinailangan niyang magpunta sa Korea—sa Jeju Island—para pagbayarin ang ama. Pero hindi naging ganoon kadali ang paghahanap ni Andrea sa ama dahil maling impormasyon pala ang ibinigay nito sa kanyang ina….