[Unofficial Teaser] Crazy/Beautiful

I was ambitious, very ambitious. Kaya naka-focus lang ako sa goal kong maging senior partner sa private law firm na pinagsisilbihan ko bilang isang criminal defense lawyer. You could say that I was cunning and ruthless but, yes, I could do all sorts of things just to win any case—inosente man o hindi ang isang…