Upcoming Books

SCH’S Book 4: Kassie and Tom’s Story

Hi! Ako si Kassie at isa akong self-confessed social media addict. May account ako sa lahat ng social networking apps. I love sharing my life in social media. Internet is like my bff. Hindi ko kayang mabuhay nang walang Wi-Fi.

Kaya naman hate na hate ko si Tom Alvarez, ‘yong masungit at antipatikong president ng Science Club sa SCH na galit sa social media. Ang sabi niya, nawawala na daw ang tunay na essence ng social interaction nang dahil sa mga social networking apps na iyon.

Hate na hate ko talaga ang KJ na iyon. Kaya para makaganti ako sa kanya, gumawa ako ng hashtag sa Twitter para sa kanya—ang #iHateTom under another username. At araw-araw, ibinubuhos ko roon ang galit ko sa kanya.

Wala naman siyang social media account ni isa kaya hindi niya mababasa iyon. Hindi rin naman niya malalaman na ako ang nasa likod ng hashtag na iyon. Kaya never siyang makakaganti sa akin sa lahat ng masasamang pinagsasabi ko sa kanya sa social media.

#NeverEver

Iyon ang akala ko.

About Author

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.