Book Preview

[PREVIEW] 40 Days To Heaven

Kapag ang isang tao pala ay namatay sa isang dayuhang bansa, hindi na raw makakabalik sa bansang pinagmulan ang kaluluwa nito. Natuklasan ko iyon nang mamatay ako sa Hong Kong bilang isang turista. Hindi tuloy ako makabalik sa ‘Pinas.

Gusto kong magbalik-bayan dahil gusto kong malaman kung sino ako at bakit ako nagdesisyong mag-suicide. Kailangan kong makabalik sa Pilipinas. Ayon sa isang Chinese shaman, magagawa ko lang iyon kung sasanib ako sa buhay na tao.

Nakasanib nga ako sa isang babaeng nagngangalang Rebecca pero nawawala naman ang passport niya na kinailangan ko pang hanapin. Habang nasa katawan niya, nakilala ko ang fiance niyang Filipino-Chinese na si Chen Li at ang misteryosong lalaki mula sa kanyang nakaraan na si Jack. Nalaman ko rin kung gaano kakulay ang buhay niya.

Forty days lang daw ang allowed na extended stay ng isang kaluluwa sa lupa. Makabalik kaya ako sa Pilipinas at magawa ang misyon ko o ma-trap na ako ng apatnapung araw sa masalimuot na buhay ni Rebecca?

 

40 DAYS TO HEAVEN will be available on March! In the meantime, for those who want to take a peek of this book, I posted a prologue and 6 chapters here for you to enjoy while waiting for March. Click on the links below to read.

PROLOGUE

CHAPTER 1

CHAPTER 2

CHAPTER 3

CHAPTER 4

CHAPTER 5

CHAPTER 6

 

NOTE:  This preview is unedited.

About Author

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.