MTAFT: The Scheming Princess And The Poor Prince

“I started to like you when I first saw you, I think. While you were trying to fix your Wonderbra.”

Pakiramdam ni Stephanie ay tila siya nasa isang fairy tale. Mayroon kasi siyang isang wicked stepmother at two evil stepsisters na umaapi sa kanya. May isang curse pang binitiwan sa kanya ang madrasta na kinatatakutan niyang matupad. At tulad ng isang prinsesang nalalagay sa peligro, kailangan niya ng prinsipeng sasagip sa kanya.

Isa lang ang “prinsipe” na kailangang sumagip kay Stephanie: si Charles Villacosta, ang unico hijo ng pinakamayamang angkan sa bansa. Ang lalaking pinapangarap ng dalawang evil stepsister ni Stephanie ang magpapalaya sa kanya sa sumpang binitiwan ng kanyang wicked stepmother—na siya ring hahango sa miserable niyang kalagayan at magagamit din niya sa paghihiganti sa mga taong nang-api sa kanya. Ang problema, napaka-elusive ni Charles at kailangan ng matinding pang-aakit para mabihag ang puso ng mayamang binata.

May isang lalaking gustong tumulong kay Stephanie para mapasakanya si Charles: ang bartender na si Liam Smith. He looked like a prince but he was poor. Kaya nang mapuna ni Stephanie na sa halip na kay Charles ay kay Liam nahuhulog ang kanyang puso ay naalarma siya.

No. A poor “prince” could not save her. Paano na ang happily ever after niya?

Published: May 13, 2015

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.