Hara

I am ambitious. I am thirsty for success. Gusto kong maging lider ng isang malaking kompanya balang-araw. I know I can attain that dream because I am smart, driven, hardworking, and competent.
Ang kaso, hindi ko nakuha ang pinakaaasam kong promotion dahil maruming maglaro ang kalaban. I ended up leaving my previous work and found myself in AIM—ang kompanyang mahigpit na kakompetensiya ng iniwan kong kompanya.
Hindi ko naman ine-expect na makikita ko uli roon ang lalaking nakasama ko isang gabi nang mag-walwal ako sa Boracay. And he’s no stranger! I found out he’s Juan Sixto Santos III, o mas kilala sa tawag na “J” na hate na hate ko noong high school. He asked me to do an “under the table” job for him. The nerve!
Guwapo nga pero mayabang, tamad, at walang direksiyon ang buhay. He thought his charm would work on me but I would never fall in love with someone like him.
Hanggang sa malaman ko ang sekreto ng pagkatao ni J. Kasabay niyon, unti-unti ko nang kinakain ang sinabi ko na hindi ako mai-in love sa kanya.

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.