New Releases

Ikaw, Ako At Ang Ating Forever

“Hindi mo alam ang pakiramdam ng taong nagmamahal. Wala siyang pakialam sa paligid, kung may hadlang man o kung hindi man sila bagay. Basta gusto niya lang makasama ang taong mahal niya.”

Dahil sa natuklasan sa isang lumang diary ay namasukan si Mina bilang alalay ng masungit at matapobreng doña na dati ring amo ng kanyang namayapang ina. Kailangan niyang manatili sa mansiyon para lihim na hintayin ang pagbabalik ng unico hijo ng doña na siyang unang pag-ibig ng kanyang ina. Kailangang linisin ni Mina ang pangalan ng ina at ibunyag ang evil scheme na ginawa ng doña upang mapaglayo ang anak nito at dating kasambahay twenty-six years ago. Iyon lang ang misyon ni Mina sa bahay na iyon.
Pero nang bumalik ang kaisa-isang apong lalaki ng doña na ubod ng guwapo ay nasira ang kanyang “schedule.” Paano naman niya iiwasan si Aldrin kung ang binata mismo ang tila nagpapa-cute sa kanya? Ang sabi ni Mina sa sarili ay hinding-hindi niya hahayaang matulad ang kapalaran sa kanyang ina. Hinding-hindi siya magmamahal ng isang mayaman dahil hindi maaaring magsama ang langit at lupa. Isa pa, alam niyang hindi papayagan ng doña na magkatuluyan sila ng apo nito.
Pero kaya ba ni Mina na i-resist ang dimple ni Aldrin?

Published on: November, 4, 2015

Pages: 256pp

About Author

3 Comments

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.