Book Preview,  Upcoming Books

[EXCERPT] Keep Calm And Walwal, Janina

Unedited excerpt from KEEP CALM AND WALWAL, JANINA. (Book 1 of the trilogy):

“So, now what?”
“What?” balik-tanong ko sa tanong ni Tom.
“How do we start being reckless?”
Nag-isip ako. “Paano nga ba? Well, naumpisahan na natin noong umalis tayo nang hindi sinasabi kung saan tayo pupunta kahit kanino. Ngayon naman… gawin natin kung anong gusto natin. ‘Yong mga bagay na dati, hindi natin kayang gawin dahil masyado tayong responsibleng tao. Gawa tayo ng bucket list.”
“Bucket list?”
“Bucket list ng mga kabalahuraan na gusto nating ma-accomplish.”
Halatang na-amuse si Tom. “Okay. We’ll start by creating our bucket list.”
Tumango ako. “Anong una sa bucket list mo?”
Halatang nag-isip si Tom. “I’d like to run naked.”
Naubo ako sa pagkagulat kaya tumalsik ang crumbs ng biskuwit. Buti na lang nasa kabilang panel ng mesa si Tom at medyo malawak ang mesa kaya hindi siya naabot ng pagpapa-shower ko ng biscuit crumbs.
Tumawa siya. “Why? Is it too scandalous? If it is, why would I care? ‘Di ba dapat wala tayong pakialam sa paligid at gagawin natin ang gusto nating gawin without being responsible for our actions?”
In-imagine ko na nakahubad si Tom sa harapan ko at nag-init ang mga pisngi ko. “Pero… baka naman kasi… mahuli ka ng pulis.”
“May nakita ka bang pulis dito?”
Umiling ako.
“See?” Pilyo ang ngiti sa mga labi niya. “Don’t worry. I‘d like to do it at night kapag wala nang ibang tao sa paligid.”
Napakamot ako sa lalamunan sabay lipad ng tingin sa kisame. Pero… nandoon ba ako kapag tumakbo siya nang nakahubad?
“Next, get completely wasted.”
“Magwa-walwal ka?”
Tumango siya. “Gusto kong maranasan ‘yong ma-conquer ako nang tuluyan ng alak. ‘Yong hindi ko na alam ang mga ginagawa ko. ‘Yong magagawa niyang alisin ultimo katiting na sanity sa utak ko.”
“Nagawa ko na ‘yon no’ng gabing nagkakilala tayo sa Bora. Naranasan ko na kung paano ang mag-walwal.”
Ngumiti si Tom at tumitig sa akin. “I know. I want to experience it, too. Gusto ko ring mag-walwal.”
“Pero… mahihirapan ka. Baka sumabog na ang atay mo, hindi ka pa nalalasing. Mukhang masyadong mataas ang tolerance mo sa alak.”
Tumawa si Tom. “Ikaw? Anong una sa bucket list mo?”
Ang mahalin ka. Kahit alam kong engaged ka na. Pero syempre, hindi ko ‘yon sasabihin sa kanya. “Ah… reckless driving?” sabi ko na lang dahil wala akong maisip.
“You want to die here?”
Napabungisngis ako.
“We can’t die, Janina,” nakangising sabi niya. “Nagsisimula pa lang tayong mabuhay para sa mga sarili natin.”
“Okay, eh ‘di, mag-iingat ako sa pagre-reckless driving para hindi ako mamatay. Ikaw din, ha. Mag-ingat ka sa mga gagawin mo habang wasted ka dahil hindi mo alam ang mga ginagawa mo. Baka ikamatay mo.”
Tumawa si Tom.

(This novel together with the rest of the trilogy–KEEP CALM AND WALWAL–will be available in September during the Manila International Book Fair 2018).

About Author

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.