Book Preview,  Upcoming Books

[EXCERPT] Keep Calm And Walwal, Clara

Unedited excerpt from KEEP CALM AND WALWAL, CLARA (Book 3 of the trilogy):

NAKATANGA lang ako habang pinagmamasdan ang lalaki sa paggawa ng cocktail drink sa likod ng bar counter kung saan pinaupo niya ako sa harapan niyon at pinaghintay.

The guy is a bartender? If he is, then he’s probably the most gorgeous bartender in the universe. Pero bakit hindi siya nakauniporme gaya ng bartenders naratnan namin doon?

Hindi ko maintindihan kung bakit niya ginawa ang ginawa kanina. Hindi ba siya na-turn off sa akin kanina nang takbuhan ko siya at hindi man lang ako nagpasalamat sa ginawa niya? Is he that interested with me?

Pakiramdam ko, namula ang mga pisngi ko sa thought na iyon. Lalo na nang tumingin ang lalaki sa akin at ngitian ako habang inaalog ang shaker. Naalala ko kung paano niya hinawakan ang kamay ko. Nobody had dared to hold my hand like that. Siya lang ang kauna-unahang lalaking nakahawak sa akin. At ni hindi ko pa nga alam ang pangalan niya.

Pero wala akong naramdamang disgust sa kapangahasan ng lalaki. Maybe because… I think I am attracted to him. Kasi sino ba namang hindi maa-attract sa lalaking ito?

Pero… boyfriend material kaya siya? Gentleman kaya siya? Puwede ko kaya siyang maiharap sa mga magulang ko?

Umangat ang isang sulok ng mga labi ng lalaki. Mapungay ang mga mata niya. He’s looking at me like he’s making love with me!

I don’t think so. Mukhang hindi ko siya puwedeng ipakilala sa mga magulang ko. Mukhang hindi rin siya gentleman dahil basta na lang niya akong hinawakan at hinila papunta doon. Dapat siguro ma-turn off ako dahil mukhang hindi siya ang tipo kong lalaki pero…

Inilapag ng lalaki sa harapan ko ang isang baso na may kulay pink na cocktail drink at slices ng peaches, cranberries at kung anong dahon sa ibabaw. Mukhang pareho lang iyon ng ininom ko kanina pero iba lang ang serving.

“An upgraded version of Sex On The Beach,” sabi niya sa suwabeng boses. “All for you.”

Bumaba’t taas ang tingin ko sa lalaki at sa baso. Sa totoo lang, medyo nahilo ako sa halos maubos kong baso ng cocktail drink kanina kaya alam kong hindi na maganda kung iinom pa ulit ako ng isa pang baso. Wala akong balak magwalwal.

Kaya lang, pinagkaabalahan akong gawan ng lalaking ito ng cocktail drink kaya hindi ko siya kayang tanggihan. Hindi naman siguro ako malalasing sa dalawang cocktail drinks.

Sinimulan kong sipsipin ang straw. Unang sip pa lang, nalaman ko na ang kaibahan nito sa ininom ko kanina. Mas masarap, mas malasa at mas gusto ko.

Mukhang natunugan naman ng lalaki na nagustuhan ko ang timpla niya kaya halatang nasisiyahan ang ngiti niya. “You liked it.” Hindi iyon patanong.

Bahagya akong ngumiti. “This tastes better.”

“I’m glad you liked it, Claire.”

Natigil ako sa pagsipsip nang marinig ko ang itinawag niya sa akin. “H-how did you know my name?”

“I overheard it. I was actually about to approach you a while ago. Naunahan lang ako no’ng puti. I stayed close to your table that’s why I also knew you wanted to get rid of him. I’m Liam, by the way.” Inalok niya ang kamay sa akin na tinanggap ko naman.

Nang pisilin ni Liam ang kamay ko habang nakatitig siya sa akin, naramdaman ko na may something sa pagitan namin.

Sexual tension.

So, I really desired him, too? Ngayon ko lang naramdaman ito sa isang lalaki. Hindi ko nga akalain na capable ako na makaramdam ng ganito.

“I wanted to ask if you were okay,” sabi niya na mukhang walang balak na bitiwan ang kamay ko. “But I think you look fine.”

Mukhang ang tungkol sa muntik ko nang pagkalunod kanina ang tinutukoy ni Liam.

“Yes. I’m… I’m fine. I… don’t know why I ran away. Maybe because I thought I was going to die. I got scared. I’m sorry.”

Yeah, I got scared. But not because of my near-death experience. I got scared of this man for some reason… or could it be I got scared of myself?

Tumangu-tango si Liam. “I understand. But you won’t run away this time, right?”

He is flirting with me! He is definitely flirting with me.

“Paano naman ako… paano naman ako makakatakbo?” Tinapunan ko ng tingin ang kamay ko na hawak pa rin niya. “Hawak mo pa rin ‘yang kamay ko.”

He exhaled a laugh and let go off my hand.

Napatingin ako sa mga labi niyang naka-clamp sa rim ng baso. I have never been kissed. Madalas kong naiisip kung ano ang pakiramdam ng may isang pares ng mga labing nakadikit at umaangkin sa mga labi ko. Tinatalaban na siguro ako ng naiinom ko dahil iniisip ko na kung paano humalik ang mga labing iyon… kung paano kapag hinalikan ako ng mga labing iyon.

Nang bumaling sa akin si Liam, nagkunwari akong busy sa pagsipsip ng cocktail drink.

“Are you enjoying that drink?” tanong niya.

Tumango ako. “This is the best,” sabi ko at muling sumipsip.

“I want you to remember that I’ve given you the best Sex On The Beach.”

Muntik na akong masamid sa narinig ko. Of course, ang cocktail drink ang tinutukoy ni Liam pero naeskandalo pa rin ako sa sinabi niya. Nang makita ko ang pilyong ngiti sa mga labi ng lalaki, naisip kong sinadya niyang sabihin iyon.

(This novel along with the rest of the KEEP CALM AND WALWAL Trilogy will be available in September during the Manila International Book Fair 2018 that will be held at the SMX Convention center, Mall Of Asia)

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.