Diary OF A Broken Heart

“Gusto kong gumising isang umaga na hindi na siya ang unang maiisip ko. Will that ever be possible? O kailangang magka-amnesia muna ako para mangyari iyon?”

Paano nga ba makaka-move on from a broken heart?
A. Maghanap ng ibang mamahalin.
B. Magbakasyon nang matagal at mag-soul-searching.
C. Gantihan ang ex para nasa iyo ang huling halakhak.
D. Magka-amnesia para makalimutan ang lahat ng nangyari.
Hirap, `no? Kung ako sa`yo, basahin mo na lang ang diary ko para malaman mo ang sagot. Ako nga pala si Katie. And this is the diary of my once-broken heart.

Published on: September, 16, 2015

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.