[PREVIEW] A Sexy Kind Of Love

IMPORTANT NOTE: This novel is not categorized as erotic yet it deals with a very sensitive subject not suitable for young readers. So, 17 years old and below, keep out. While it may not be graphic but it might be suggestive.   JENNILYN Unbelievable… Nagpakawala ako ng malalim na paghinga matapos kong titigan nang matagal ang…

All I Want For Christmas Is You – Chapter One

UMIKOT ang mga mata ni Moana nang marinig na naman ang pamaskong awitin na pumailanlang sa opisina. Gusto na niyang sakalin si Mattie, ang praning niyang officemate na may abnormal penchant sa Pasko dahil nang tumuntong ang unang araw ng Septiyembre, araw-araw na ay nagpapatugtog na ito ng Christmas songs. Araw-araw siyang nakukulili. Hindi naman…

[Excerpt] All I Want For Christmas Is You

UMIKOT ang mga mata ni Moana nang marinig na namang ang pamaskong awitin na pumailanlang sa opisina. Gusto na niyang sakalin si Mattie, ang praning niyang officemate na may abnormal penchant sa Pasko dahil nang tumuntong ang unang araw ng Septiyembre, araw-araw na ay nagpapatugtog na ito ng Christmas songs. Araw-araw siyang nakukulili. Hindi naman…

Ikaw, Ako At Ang Ating Forever – Chapter 9

KANINA ay antok na antok si Divina dahil napuyat siya kagabi kakaisip sa naging “date” nila ni Alden kagabi pero nang dumating ang mag-lola na sina Sandra at Doña Immaculada ay daig pa niya ang naka-droga dahil dilat na dilat ang mga mata niya habang nakatayo sa likod ng marangyang sofa set at pinakikinggan ang…

Ikaw, Ako At Ang Ating Forever – Chapter 8

IDINIKIT pa ni Divina nang husto ang tainga sa labas ng pinto silid ni Dony Nidora. Kung mortal sin marahil ang pakikinig sa usapan ng iba, siguro ay sinusunog na ang kaluluwa niya sa impyerno dahil makailang beses na siyang “nagkasala.” Gusto lang kasi niyang malaman kung bakit napasugod si Sandra sa mansiyon at hindi…

Ikaw, Ako At Ang Ating Forever – Chapter 7

GALING si Divina sa hardin dahil sinabi niya kay Mang Kulas ang pinapasabi ni Donya Nidora at naglalakad siya pabalik ng bahay nang matanaw niya ang hindi pamilyar na asul na van na paparating. Mukhang may bisita ang donya. Malamang ay isa sa mga amiga. Pero kataka-takang walang nabanggit ang matanda tungkol sa inaasahang bisita….

Ikaw, Ako At Ang Ating Forever – Chapter 6

NAALIMPUNGATAN si Divina at nakaramdam siya ng pagkauhaw. Bumangon siya para salinan ng tubig mula sa pitsel ang baso na nakataob sa side table sa loob ng maid’s quarter kaya lang ay hindi pala nalamnan ang pitsel bago sila matulog. Kaya lumabas na lang siya ng silid at tinungo ang kusina. Nagtaka siya dahil may…

Ikaw, Ako At Ang Ating Forever – Chapter 5

NAGHAHALO ng kape si Divina sa mug sa center counter ng kusina nang biglang bumungad si Alden sa entrada. Kaagad na ngumiti ang binata nang makita siya. Nag-iwas siya ng tingin at nagkunwaring busy sa pagtitimpla ng kape. Pinaalalahanan niya ang sarili na lumayo-layo na sa senyorito. Kung gusto niyang hindi masayang ang ipinunta niya…

Ikaw, Ako At Ang Ating Forever – Chapter 4

PIGIL NA pigil ang ngiti ni Divina nang makita niya sa notifications sa Twitter at Instagram na fina-follow na siya ni Alden. Baka kasi makita siya ni Donya Nidora na sumisingasing at biglang hablutin ang cellphone niya’t malaman pa nito na nagfa-follow-an na sila ng apo nito. Malamang na mag-isip ito na may namumuo sa…

Ikaw, Ako At Ang Ating Forever – Chapter 3

PUMUWESTO si Divina sa paborito niyang spot sa garden na malapit sa lanai. Sa isang bench doon na may katabing malaking paso ng halaman. Doon ay ipinagpatuloy niya ang paglalaro ng CoC. Umidlip si Donya Nidora sa silid nito kaya may libreng oras si Divina para gawin ang gusto niya. Excited siyang tingnan kung online…