A Diary Of A Hopeless Romantic Booboo

For Kat, her booboo nature was the ultimate sinner for her zero lovelife. Ang pinagsama-samang pagkalampa, pagkamali-mali at pagkanerbyosa ang dahilan kung bakit solid member pa rin siya ng NBSB—No Boyfriend Since Birth—Club.

Until one day, nagising na lang siya at na-realize na kailangan na niyang makilala si Mr. Right at kahit pigilan pa siya ng mga kabuntot na kapalpakan sa katawan ay hindi na siya papipigil. Gumawa siya ng ‘searching operation’ for a potential boyfriend sa tulong ng kanyang mga kaibigan. Naging mapagbigay naman ang kapalaran. She had been given a weekly supply of ‘edible males’ that she could choose from.

But it turned out that meeting each of them was a wrong entry on her diary.

Pero may isang taong biglang umeksena sa puso niya na wala sa multiple choice.

Ang problema, may iba na itong mahal.

Could she ever break away from her stinking club? O maging prospective president pa siya?

Published: 2007

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.