Cinderella: Maja, The Foxy Princess

Raket ni Maja ang manghula para kumita ng extra. Ang totoo, hindi talaga siya nakakakita ng future. Isa lamang siyang huwad na manghuhula. Kaya nga hindi niya nahulaang maganda pala ang kanyang kapalaran. She was destined to be the bride of the rich and handsome Denmark Villaruiz—on a prearranged wedding.

Ni sa panaginip ay hindi niya naisip na maaari siyang maging Cinderella. Pero may problema–ayaw sa kanya ng kanyang Prince Charming. At ayaw rin naman niya rito dahil napakaantipatiko nito. Kaya lang naman niya binubuntutan ito ay dahil gusto niyang parating inaasar ito dahil napakapikon nito.

Hanggang isang araw, natagpuan niya ang sariling umiibig na sa kanyang supladong prinsipe. Pero tila mahal pa rin nito ang ex nito.

May happy ending pa kaya ang fairy tale niya?

Published: 2008

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.