A Devil In Disguise

Isang chambermaid si Cathy. Minsan na siyang nagkamaling umibig sa isang mayamang lalaki subalit kabiguan lang ang natamo niya kaya naging ilag na siya sa mga ito.

Nakilala niya si Karl, ang guwapong bellboy na bagong katrabaho niya sa hotel. Hindi ito mayaman pero mukha itong mayaman at may angas at kapilyuhan ng isang typical rich playboy. Kaya inis siya rito at hindi niya pinapansin ito.

Pero nang-aasar pa yata ito at naging paborito siyang paandaran ng kapilyuhan nito. Hanggang maramdaman na lang niyang tumatalab na sa kanya ang charm nito.
Subalit kung kailan unti-unti na itong nakakpasok sa kanyang puso ay saka niya nalaman ang isang sikreto ng pagkatao nito…

Published: 2007

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.