Barely Heiresses 1: Ailene

“Even if I had a million reasons to leave you,I would still look for one for me to stay.”

Si Ailene ay isang sosyalerang walang pera. Lahat halos ng damit at sapatos niya ay branded ngunit galing lamang ang mga

iyon sa ukay-ukay. Ang signature bags niya ay class A replica. Updated siya sa latest high-end gadgets pero binibili lang

niya ang mga iyon nang secondhand sa online selling sites.
Kaya ganoon na lang ang pagkamangha ni Ailene nang malamang isa pala siya sa illegitimate children ng unico hijo ni Don

Alfonso Banal, ang pinakamayamang tao sa Mountain Province. At may pito pala siyang half sisters. Lahat silang

magkakapatid ay pinamanahan ng kanilang lolo ngunit may iba’t ibang kondisyong hinihingi sa last will ng matanda bago nila

makuha ang kanya-kanyang mana.
Ang kondisyong hinihingi kay Ailene ay isang malaking challenge sa kanyang pagkatao. Kinakailangan niyang ma-survive ang

Sagada adventure. Paano niya kakayanin ang mag-trek sa mga bundok at mag-explore sa mga kuweba kung isa siyang full-

pledged city girl na may zero appreciation sa nature at punong-puno ng kaartehan sa katawan?
Kailangan ni Ailene na maka-survive sa wilderness para makuha ang mana. Pero maka-survive din kaya ang puso niya sa guwapo

niyang tour guide na mukhang may sekreto sa pagkatao?

Published: February, 2015

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.