My Love, My Hero: Aaron Carl

One boring day, Aaron saw a strange woman in the park. Nakita niya itong nakahiga sa isang bench. She said her name was

Jana and she had a diamond ring on her finger.

She was engaged. Ngunit nawawala raw ang fiancé nito. Lumuwas pa raw ito sa Maynila upang hanapin ang nobyo nito.
Lingid dito ay napagpasyahan niyang hanapin ang nawawalang nobyo nito.

Habang hinahanap niya ang fiancé nito ay dinamayan niya ito sa kalungkutan nito. Pinasaya niya ito at tinulungan sa mga

problema nito. Nagmistula siyang reliever ng fiancé nito. Animo superhero siya nito. Kapalit niyon ay maraming bagay na

natutuhan niya mula rito. Nasanay na siya na kasama ito. He was happy being with her almost everyday.

Pero hanggang kailan niya madarama ang kaligayahang iyon?

Published: 2009

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.