Treasure In Your Heart

Mikki loved adventures. Nasubukan na yata niya ang lahat ng klase niyon. Isa na lang ang hindi pa niya nagagawa—treasure hunting. Kaya nang sabihin sa kanya ni Don Tiburcio Archanghel ang tungkol sa kayamanang ibinaon ng great-grandfather nito sa isang lugar na hindi nito alam ay na-excite siya.

Bago pumanaw ang matanda ay binigyan siya nito ng basbas upang hanapin ang kayamanan. Nang simulan niyang hanapin iyon ay nakilala niya ang nagpakilalang apo nito na si Rafhael. Pilit man niyang itinago dito ang bilin ng lolo nito ay nalaman din nito ang tungkol sa kayamanan.

She would not mind tagging him along in her search for the treasure. Ang problema, napakayabang at napakabastos nito. Pinag-iinit nito ang kanyang ulo. Ngunit habang tumatagal ay parang hindi lang ang kayamanan ang gusto niyang maangkin kundi mukhang pati ang puso ng kanyang babaerong treasure-hunt buddy..

Published: 2009

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.