#3 The Taming of Tracey

Tracey had became a shrew because of Aldus, his jerk for an ex-boyfriend. At hindi niya matanggap na ito pa ang naging hadlang sa diskarte niyang mapaibig si Rico Medina, ang nobyo ng babaeng gusto niyang paghigantihan.

Hindi na sana niya gustong makita ang dating nobyong kinamumuhian ngunit sadyang mapagbiro ang tadhana at gumawa ang kapalaran ng paraan upang magkalapit silang muli. Little by little, natuklasan niyang hindi pa pala siya nakakalimot sa sakit na idinulot sa kanya ng unang pag-ibig. She was not over him yet and she hated herself for that.

Hanggang sa matuklasan niya ang pagkakamaling nagawa niya two years ago. And she realized she had been so wrong letting him go.

Published: 2007

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.