#2 Vee, The Pretty Witch

Vee was fascinated with witchcraft. Kaya ang akala ng iba ay isa siyang mangkukulam. Nobody had the nerve to mess up with her. Except Frei.

Ito lang ang may lakas ng loob na asarin siya. Tinakot niya ito na kukulamin ito kung hindi ito titigil sa pang-aasar sa kanya. Hanggang sa umalis siya ng SCU.

Four years later, muling nagkrus ang mga landas nila. Sadya palang hinanap siya nito. Ipinagpipilitan nitong isinumpa raw niya ito. Gagawin daw nito ang lahat, bawiin lang niya ang sumpa. Sinakyan niya ang kalokohan nito at ginawa niya itong alila sa loob ng isang linggo. Tama lang dito iyon para turuan ito ng leksiyon.

Pero mukhang hindi nagustuhan ng gods and goddesses of nature ang ginawa niya kay Frei. Dahil minahika ng mga ito ang puso niya para ma-in love siya sa kinaiinisang binata…

Published: 2009

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.