#19 Toni, The Jologs Cutie

Laking squatter si Toni. Siga kung kumilos. Walang poise. Kaya naman nagtataka ang buong campus kung bakit mula nang mapansin siya ng rich and handsome campus heartthrob na si Terrence Montreal ay hinahabol-habol na siya na para bang patay na patay sa kanya. Lingid sa buong campus ay kamukha pala ni Toni ang babaeng sumagip daw sa buhay ni Terrence nang minsang malagay ang binata sa peligro. Ipinagpipilitan ni Terrence na siya ang babaeng iyon. Sigurado naman si Toni na hindi siya iyon at desidido siyang pasukuin ang binata sa panliligaw sa kanya. Kaya gumawa siya ng paraan para ma-turn off ito sa kanya. Ipinaranas niya sa binata ang buhay-slums at mundo ng mga “jologs” upang makita nito ang kaibahan ng mga mundo nila.
Pero mukhang si Toni ang napahamak sa plano niya. Dahil habang nakakasama niya si Terrence ay unti-unti siyang nai-in love sa binata.
Pero paano kung dumating ang totoong babaeng nagligtas kay Terrence? Saan siya pupulutin?

Published: March, 2015

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.