#4 Starr, The Bratinella

Starr hated Jerry. Dahil sa sobrang inis niya rito ay tumakbo siya bilang presidente ng student council ng engineering department upang kalabanin ito. Sa lalong pagkainis niya, pinagtawanan siya nito at minaliit ang kakayahan niya. Kaya ipinangako niya sa sarili na gagawin niya ang lahat para matalo ito.

Pero nang minsang muntik na siyang mapahamak, iniligtas siya nito. Mula noon, tuwing malalagay siya sa kapahamakan, lagi itong naroon para iligtas siya. Kaya ang gamansiyon na inis niya rito, unti-unting naging bahay-kubo. At tuluyan nang nagiba ang “bahay-kubo” nang lalo itong bumait at naging maalalahanin sa kanya. Hanggang isang araw, natagpuan na lang niya ang sarili na in love na rito. Kaya ang plano niyang maging presidente ng student council ay biglang nabago at naging “first lady ng presidente ng student council…”

Published: 2009

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.