#10 Rikki, The Racket Queen

Kung mayroon mang dapat putungan ng korona sa dami ng racket, si Rikki na ang tatanghaling reyna. Open siya sa kahit anong malinis na mapagkakakitaan para ipantustos sa pag-aaral niya. Kaya nang may lumapit sa kanya para pagawain siya ng kakaibang uri ng task, tinanggap niya iyon.

Ang kanyang misyon: alamin ang sekreto ng pagkatao ni Ryu Jimenez, ang pinakamailap at pinakamisteryoso na yatang estudyante sa SCU. At para matupad niya ang kanyang misyon, kailangan niyang pasukin ang mundo nito at alamin ang misteryong itinatago ng pagkatao nito.And because resourcefulness and persistence were two of her greatest virtues, nagtagumpay siyang mapasok ang mundo nito.

Published: 2011

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.