#12 Maxene, The Boyish Girl

Maxene had always been one of the boys. Lumaki siya na pulos mga lalaki ang kasama kaya tila mas alam pa niya kung paano ang maging isang lalaki kaysa maging isang babae.

She believed that men were naturally dominant and proud. Pero mukhang above average ang angking kayabangan ni Kristofer “Tofee” Villados. Kahit kailan ay hindi siya magkakagusto sa isang lalaking mistulang inflated ego na nagkatawang-tao.

“Hang out with me for one whole day. Ipapakilala ko sa `yo ang sarili ko. Patutunayan ko sa iyo na mabuting tao ako,” sabi nito sa kanya minsan.
Nang mabigyan nga siya ng pagkakataong makilala ito nang lubos, na-realize niya ang isang napakaimportanteng bagay: hindi immune ang puso niya rito.

Published: 2011

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.