#5 Claudette, The Queen Bee

Claudette was the campus “queen bee.” Siya na yata ang pinakamaldita sa buong SCU. But because she was beautiful and popular, she could always get away with everything.

Ang akala ng mga tao ay nakukuha niya ang lahat ng gusto niya. Ang totoo, ang pinakagusto niya ay hindi niya makuha-kuha. She had been pining for Jerry Genares since the first time she saw him but he avoided her like a plague.

Hindi siya makapapayag na hindi mapasakanya si Jerry. Ngunit nang sa tingin niya ay malapit na niyang makamit si Jerry, may isang lalaking nanggulo sa mga plano niya—si Morris, ang pinsan ni Jerry na tutol sa pagtangi niya sa pinsan nito. Dinala siya nito sa isang isla at inilayo kay Jerry. Tuturuan daw siya nito ng leksiyon doon para ma-realize niya ang mga mali niya.

Pero bukod sa leksiyon na sinasabi nito ay may iba pa siyang natutuhan habang kasama niya ito. Iyon ay ang ibigin ito nang higit pa sa nadama niya para sa pinsan nito.

Published: 2010

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.